Manometry, manometr, pomiar ciśnienia

Manometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie dzieli się je na: manometry względne – wskazujące różnicę ciśnień oraz na manometry bezwzględne – wskazujące ciśnienie w odniesieniu do próżni.