Pompy

Pneumatyczne pompy Walther Pilot i Graco podające materiał-przegląd ogólny

 

Podawanie płynnego materiału wszystkich gęstości za pomocą pomp jest niewątpliwie najbardziej gospodarną i niezawodną metodą transportowania materiału z miejsca ich składowania do miejsca przetwarzania. Masy uszczelniające, warstwy kryjące na bazie bitumicznej lub olejowej, środki ochrony podwozi, kleje lub oleje są materiałami, które przez zastosowanie pomp podających mogą być bezpośrednio natryskiwane bez konieczności ich uprzedniego przygotowania.