Filtry, reduktory, bloki seria Futura

Filtry, reduktory i bloki przygotowania powietrza oraz stacje przygotowania powietrza serii Futura to nowoczesne i odznaczające się estetycznym wyglądem elementy przygotowania sprężonego powietrza. Przygotowanie powietrza jest wymagane dla właściwej pracy urządzeń i elementów pneumatycznych i polega na oczyszczeniu medium roboczego w filtrze (do wymaganej klasy czystości) z cząstek stałych i wody (w formie płynnej) oraz zredukowaniu przez reduktor ciśnienia do wymaganej wartości.  Za pomocą smarownicy do medium roboczego wprowadzany jest czynnik smarny w postaci mgły olejowej smarujący ruchome części w elementach pneumatyki i uszczelnienia w siłownikach. Dzięki blokom przygotowania powietrza i stacjom przygotowania powietrza można tworzyć układy zasilające mediów roboczych w wielu nowoczesnych aplikacjach. Sprężone powietrze przygotowane w filtrach, reduktorach, blokach przygotowania powietrza oraz stacjach przygotowania powietrza jest podawane bezpośrednio do odbiorników. Filtry, reduktory, bloki przygotowania powietrza oraz stacje przygotowania powietrza stanowią także części w instalacjach pneumatycznych we wszystkich branżach przemysłu.

Zastosowanie filtrów, reduktorów, bloków przygotowania powietrza i stacji przygotowania powietrza serii Futura zwiększa trwałość elementów pneumatyki oraz polepsza parametry pracy napędów pneumatycznych. W filtrach zamontowano wkłady filtrujące 5 mm. Dostępne są także filtry dokładne i usuwające olej. Elementy dodatkowe i akcesoria zwiększają funkcjonalność i pozwalają na budowę nowoczesnych i rozbudowanych stacji (bloków) przygotowania powietrza. Elektroniczne przepływomierze  Futura z naszej oferty służą do mierzenia parametrów przepływowych w instalacjach pneumatycznych. Zmierzone wartości zużycia sprężonego powietrza (również w formie przebiegów czasowych) powietrza mogą być przydatne w optymalizacji układów i zredukować koszty zużycia medium roboczego.

Rodzaje filtrów, reduktorów i bloków serii Futura

Grupa filtrów, reduktorów, bloków przygotowania powietrza oraz stacji przygotowania powietrza serii Futura zawiera następujące elementy: reduktory serii R, reduktory do montażu szeregowego typu RB, filtroreduktory serii FR, filtry wstępne i dokładne typu F, FV, FX, smarownice typu OL, bloki i stacje przygotowania powietrza 2-elementowe i 3-elementowe typu CL, elektrozawory 3/2 typu MCL, zawory kulowe z odpowietrzeniem K, zawory suwakowe typu HS, zawory zwrotne typu RCL, zawory i zespoły powolnego startu typu BEFULL, kostki rozdzielające typu VB CL, przepływomierze elektroniczne typu DDM, oraz akcesoria montażowe, części zamienne, wkłady filtrów, oleje, itp.

Filtry, reduktory, bloki przygotowania powietrza oraz stacje przygotowania powietrza serii Futura– co warto wiedzieć?

Nowoczesna konstrukcja i projekt, estetyczne wykonanie, idealne do stosowania w nowoczesnych maszynach i urządzeniach.

Stosowanie filtrów, reduktorów, bloków przygotowania powietrza oraz stacji przygotowania powietrza serii Futura jest niezbędne dla właściwej pracy elementów pneumatyki.

Reduktorom, filtrom i smarownicom, stacjom i blokom przygotowania powietrza dedykowane są elementy montażowe, części zamienne i inne materiały eksploatacyjne.

Reduktor z filtrem mogą być połączone w jeden element (filtroreduktor), dostępne są także bloki przygotowania powietrza oraz stacje przygotowania powietrza 2 elementowe złożone z filtroreduktora oraz smarownicy oraz 3-elementowe czyli filtr, zawór redukcyjny i smarownica.

Bloki przygotowania powietrza oraz stacje przygotowania powietrza do stosowania w celu obniżenia kosztów i ograniczenia miejsca pod zabudowę.

Smarownica ma możliwość napełniania olejem pod ciśnieniem, bez konieczności odpowietrzania instalacji i wyłączania urządzeń z ruchu.

Do smarownic zalecany jest olej hydrauliczny o lepkość kinematycznej 32 mm2/s.

Zawory powolnego startu zabezpieczają układ przed gwałtownym ruchem siłowników podczas uruchamiania

Kostki rozdzielające umożliwiają montaż przekaźników pneumo-elektrycznych.

Elektrozawory 3/2 oraz zawory kulowe 3/2 z odpowietrzeniem to wygodny sposób na podłączanie do filtrów, reduktorów i bloków medium roboczego oraz odpowietrzania instalacji pneumatycznych

Reduktory i filtroreduktory standardowo wyposażone są w manometr

Dostępny automatyczny spust kondensatu (standardowy- półautomat)

Parametry techniczne:

Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

Dokładność filtracji:

standard - 5 mm  dostępne 0,03 mm i  0,01 mm

Zalecane ciśnienia robocze:

ciśnienie wejściowe: - od 1 do 16 barów

ciśnienie regulowane: w zależności od typu, max. od 0.5 – 16 bar

Zalecane temperatury pracy:

do +50°C.

Gwinty przyłączeniowe (wielkość): walcowe G od G1/4” do G1”

Zastosowane materiały:

korpusy, pokrętło, wkład filtrujący – tworzywo sztuczne, zbiornik – poliwęglan, uszczelnienia i membrana – NBR