Reduktory do wody, filtry do wody

Reduktory do wody i filtry do wody są to nowoczesne i wysokiej jakości elementy do stosowania w instalacjach wody pitnej i użytkowej. Zadaniem reduktorów jest ustawianie i utrzymywanie ciśnienia wyjściowego wody na zadanym poziomie bez względu na wahania ciśnienia zasilania. Dzięki reduktorom do wody ustawione ciśnienie wyjściowe jest dokładne i precyzyjne, oraz nie występuje pulsacja. Ze względu na rozwiązania i materiały reduktorów do próżni i podciśnienia można używać w przemysłowych instalacjach do dystrybucji wody i cieczy. Ustawienia reduktora wody dokonuje się ręcznie. Podstawową rolą filtrów jest oczyszczenie wody z zanieczyszczeń stałych. W instalacjach stosuje się filtry wstępne i dokładne. Filtry chronią przewody rurowe i przyłączone do nich elementy przed zakłóceniami pracy i uszkodzeniami korozyjnymi spowodowanymi przez płynące razem z medium roboczym ciała obce jak cząstki rdzy, wióry, piasek, części uszkodzonych uszczelnień itp.

Rodzaje reduktorów i filtrów do wody:

Grupa reduktorów i filtrów do wody obejmuje elementy: reduktory do wody pitnej i azotu z filtrem MS G1/2"- G2" PN 25 typu DVGW, filtry wstępne z reduktorem do wody pitnej i użytkowej G3/4"- G2" typu FRW, Filtroreduktory do wody i powietrza Multifix G1/4" typu FRO, reduktory do wody pitnej i użytkowej G1/2"-G2"

typu DRW, reduktory do wody pitnej i azotu z filtrem G1/2"-G2" PN 16 typu DVGW, reduktory do wody pitnej i azotu z filtrem MS G1/2"- G2" PN 25 typu DRWH, filtry siatkowe skośne ze stali nierdzewnej Eco Line PN 40 typu SF, mikro reduktory do powietrza i wody M5 typu R NB, Reduktory ciśnienia do wody i powietrza Mini G1/8" - G ¼" typ DR, wkłady filtrów do reduktorów do wody, filtry dokładne do wody pitnej i użytkowej G3/4"-G2" PN 16 typu FW, reduktory ciśnienia do gazów i cieczy do 40 bar, G1/4"- G2" typu DRV, filtry siatkowe skośne ze stali nierdzewnej PN 40, reduktory ciśnienia do wody i powietrza Multifix ¼" typu R NB, liniowe reduktory ciśnienia do wody ¼" typu ILDR, reduktory ciśnienia wysokociśnieniowe do wody, do 40 bar 1/4"-1 ½" typu DRW, membrany do zaworów wysokociśnieniowych do wody, filtry wstępne do wody pitnej i użytkowej, G3/4"- G2" typu DVGW oraz filtry siatkowe skośne do 20 bar typu SF.

Reduktory i filtry do wody– co warto wiedzieć?

Reduktory i filtry do wody idealne do pracy w nowoczesnych układach automatyki przemysłowej.

Bardzo stabilne charakterystyki przepływowe.

Filtracja zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji

Zmiany ciśnienia wejściowego nie wpływają na dokładność nastawy ciśnienia wyjściowego.

Wymagane parametry pracy gwarantowane nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

W ofercie specjalne reduktory ciśnienia, reduktory ciśnienia i filtry do przemysłowej wody pitnej lub wody pitnej.

Zaleca się stosowanie filtrów wstępnych przed filtrami dokładnymi.

Filtry wsteczne mają dużą żywotność, ponieważ element filtrujący może być czyszczony kilkakrotnie przez płukanie wsteczne bez demontażu filtra.

Parametry techniczne:

Medium robocze:

powietrze, neutralne gazy, woda, ciecze– dane w kartach katalogowych

Zalecane ciśnienia pracy:

w zależności od typu

Zalecane temperatury pracy:

w zależności od typu max. do +90°C.

Gwinty przyłączeniowe (wielkość): walcowe G od G1/8” do G1”