Systemy handlingowe Festo

Systemy handlingowe FESTO przeznaczone są do budowy manipulatorów przemysłowych.  Manipulatory przemysłowe spełniają różnorodne funkcje w procesach produkcyjnych i technologicznych, a ich głównym zadaniem jest przenoszenie i transport detali, podzespołów, części oraz wyrobów gotowych we wszystkich branżach przemysłu. Dzięki systemom handlingowych FESTO ułatwiona jest praca obsługi, automatyzuje i robotyzuje się procesy produkcyjne. Systemy handlingowe FESTO znajdują zastosowanie na końcu procesu produkcyjnego lub technologicznego przy pakowaniu gotowych wyrobów (manipulatory portalowe i kartezjańskie). Dzięki możliwości dużego obciążania systemy handlingowe FESTO szczególnie nadają się do przenoszenia i transportowania ciężkich przedmiotów. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie praca obsługi może być niebezpieczna lub nie możliwa, lub tam gdzie wymagane są szczególne warunki higieniczne (przemysł spożywczy, farmaceutyka itp).

Dostępne rozwiązania w systemach handlingowych FESTO oraz elastyczność konfiguracji pozwalają na budowę skomplikowanych manipulatorów o ruchach kartezjańskiech (w trzech osiach prostopadłych) lub innych dowolnych, w tym obrotowych. Systemy handlingowe FESTO wymagają odpowiednich systemów chwytających mechanicznych (chwytaki FESTO)  lub podciśnieniowych. Stosowane mogą być w systemach załadunku oraz rozładunku różnych części oraz wyrobów gotowych. Systemy handlingowe FESTO z kinematyką TRIPOD są zaawansowanymi urządzeniami odznaczającymi się bardzo szybkim i precyzyjnym działaniem. Dedykowane są dla innowacyjnych branży przemysłowych w tym dla elektroniki, produkcji komputerów urządzeń GSM i farmaceutyki.

Rodzaje systemów handlingowych FESTO

W grupie systemów handlingowych FESTO znajdują się: moduły manipulatorów FESTO, systemy kartezjańskie FESTO oraz osprzęt do jednostek manipulatorów FESTO.

Systemy handlingowe FESTO – co warto wiedzieć?

Elastyczne w konfigurowaniu systemy handlingowe FESTO do stosowania dla manipulowania i przemieszczania przedmiotów i wyrobów gotowych w zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych.

Możliwość automatyzacji linii bądź gniazd produkcyjnych.

Modułowa konstrukcja.

Możliwość przemieszczania elementów o różnych kształtach i wykonanych z różnych materiałów.

Szeroka oferta rozwiązań konstrukcyjnych.

Duża dynamika i prędkości przemieszczeń.

Możliwość sterowania systemów handlingowych FESTO z zastosowaniem sterowników PLC.

Modele CAD 3D pozwalające na ich łatwe projektowanie używanie w zaawansowanych programach wspomagających i symulujących kinematykę ruchu.

Oprogramowanie do symulacji pracy systemów handlingowych ułatwiające projektowanie.

Zastosowanie najnowocześniejszych materiałów konstrukcyjnych i innowacyjnych rozwiązań.

Osprzęt elektryczny i mechaniczny do montażu oraz akcesoria do podłączania do cyfrowych układów sterowania.

Możliwość wykonania w standardzie ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.