Zawory bezpieczeństwa


Zawory bezpieczeństwa  są niezbędnymi elementami montowanymi głównie na zbiornikach ciśnieniowych (poziomych i pionowych) w celu skutecznego zabezpieczenia instalacji pneumatycznych i innych mediów roboczych przed niekontrolowanym i nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zgodnie z przepisami każdy zbiornik ciśnieniowy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do parametrów  zastosowanych sprężarek i kompresorów. Każdorazowo z zaworami bezpieczeństwa dostarczane są Certyfikaty wymagane dla odbioru instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki zaworom bezpieczeństwa chroni się przed uszkodzeniem lub zniszczeniem elementy instalacji pneumatycznych oraz elementy sterujące i wykonawcze. Działanie zaworów bezpieczeństwa do sprężonego powietrza (zwykle o konstrukcji sprężynowej) polega na otwarciu przepływu do atmosfery i odprowadzeniu nadmiaru medium roboczego, w przypadku jego wzrostu powyżej wartości nastawionej, po spadku ciśnienia do wartości ustawionej następuje samoczynne zamknięcie zaworu bezpieczeństwa. Przy normalnej pracy instalacji pneumatycznej zawory bezpieczeństwa pozostają zamknięte.


Rodzaje zaworów bezpieczeństwa


W grupie zaworów bezpieczeństwa znajdują się: zawory redukcyjne ciśnienia, zawory bezpieczeństwa do powietrza o dużych przepływach, 1/2"-2", zawory bezpieczeństwa do powietrza o dużych przepływach HSVH 1/2"-2", zawory przelewowe do powietrza/ wody 3/8"-2", zawory upustowe mini regulowane, 1/8"-1/4", zawory bezpieczeństwa do powietrza DN8 1/4"-1/2", zawory redukcyjne upustowe 1/4”-1/2”, zawory bezpieczeństwa do powietrza DN10 3/8"-3/4", zawory bezpieczeństwa do wody/do glikolu 1/2"-2", zawory regulacyjne do podciśnienia, zawory redukcyjne ciśnienia, zawory upustowe regulowane 1/4"-1/2", zawory bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej 1/2"-2", zawory bezpieczeństwa do pary nasyconej/ do powietrza, 1/2"-2", zawory bezpieczeństwa do powietrza ze stali nierdzewnej 3/4".


Zawory bezpieczeństwa – co warto wiedzieć?


Zawory bezpieczeństwa to elementy do zabezpieczania zbiorników ciśnieniowych i instalacji różnych mediów roboczych przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia.

Są wymagane w instalacjach ciśnieniowych i na zbiornikach ciśnieniowych.

Dzięki nim  chroni się przed uszkodzeniami elementy rurociągów i instalacji oraz odbiorniki zamontowane w układach sterujących i wykonawczych.

Dobór zaworu musi odbywać się przy uwzględnieniu parametrów pracy ciśnieniowych instalacji mediów roboczych.

Zawory bezpieczeństwa dostarczane są z certyfikatami dla Urzędu Dozoru Technicznego i są fabrycznie ustawiane na zadaną wartość ciśnienia otwarcia.