Zawory skośne pneumatyczne

Zawory skośne są elementami  armatury do stosowania w instalacjach przemysłowych i należą do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego (sprężone powietrze, woda olej itp.). W układach sterowania zaworów odcinających 2/2. Sterowanie zaworami skośnymi odbywa się sygnałem pneumatycznym. Sygnał ten do zaworów skośnych podawany jest zdalnie z wykorzystaniem zaworów rozdzielających o funkcji 3/2.  Zawory rozdzielające służące do sterowania mogą być sterowane mechanicznie (ręcznie), pneumatycznie lub elektrycznie. Pozwala to na posługiwanie się zaworami skośnymi w automatycznych liniach produkcyjnych i zautomatyzowanych procesach technologicznych. Zadaniem stawianym zaworom skośnym jest odcinanie lub otwieranie dróg przepływu czynnika roboczego co uniemożliwia ich stosowanie jako zaworów regulacyjnych. Cechą charakterystyczną zaworów skośnych jest szybkie działanie oraz bardzo dobre parametry przepływowe przy uzyskiwaniu pełnego przepływu medium roboczego oraz brak kontaktu sygnału sterującego z czynnikiem roboczym.  Na korpusie zaworu odcinającego sterowanego pneumatycznie wykonano standardowe przyłącze NAMUR pod zawór rozdzielający, co przyspiesza jego działanie i pozwala na sterowanie ręczne, pneumatyczne bądź elektryczne. Dzięki swojej konstrukcji zawory mogą sterować mediami roboczymi o bardzo niskich ciśnieniach lub do grawitacyjnego opróżniania zbiorników.

Materiały z jakich wykonano obudowę oraz zastosowane uszczelnienia (min. NBR, VITON) umożliwiają stosowanie zaworów skośnych w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją. Przyłącza zaworów skośnych wykonywane są w jako gwintowane.

Rodzaje zaworów skośnych

W grupie asortymentowej zawory skośne znajdują się następujące elementy: zawory odcinające sterowane pneumatycznie, zawory skośne 2/2 sterowane pneumatycznie Eco-Line oraz zawory skośne 2/2 sterowane pneumatycznie.

Zawory skośne – co warto wiedzieć?

Zawory skośne to elementy armatury do odcinania i otwierania przepływu mediów roboczych płynnych i gazowych.

Do sterowania stosuje się typowe zawory rozdzielające (rozdzielacze)

Możliwość sterowania zaworami rozdzielającymi ręcznymi, pneumatycznymi bądź elektrycznymi

Zawór odcinający sterowany pneumatycznie posiada przyłącze NAMUR.

Kompaktowa budowa zaworu odcinającego sterowanego pneumatycznie i krótkie czasy przesterowania.

Dowolna pozycja montażu dla  zaworu odcinającego sterowanego pneumatycznie.

Izolacja sygnału sterującego lub regulacyjnego od medium roboczego.

Możliwość uzyskania swobodnego i pełnego przepływu.

Gwintowane przyłącza montażowe.