Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe są niezbędnymi elementami każdej instalacji ciśnieniowej (sprężonego powietrza, azotu, gazów neutralnych i technicznych, wody lub innych mediów gazowych lub płynnych), służącymi do gromadzenia i magazynowania wymaganych objętości czynnika roboczego o określonym ciśnieniu. Oprócz typowej roli magazynowania (akumulacji) dzięki zbiornikom (w wersjach poziomych i pionowych), następuje stabilizacja ciśnienia w instalacji dzięki bieżącemu uzupełnianiu strat ciśnienia powstających w trakcie pracy odbiorników. Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych w instalacjach pneumatycznych eliminuje pulsację ciśnienia oraz zmniejsza eksploatację sprężarek i kompresorów, które nie muszą pracować w cyklu ciągłym, co korzystnie wpływa na ich żywotność, zmniejsza zużycie energii i obniża koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych. Gromadzone w zbiornikach medium robocze jest doprowadzane do odbiorników m.in. poprzez zamontowany osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP. Zbiorniki zamontowane w sprężarkowniach pełnią także funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza w instalacjach pneumatycznych z gromadzącej się wody i kondensatu, które zbierają się na dnie zbiornika (dzięki efektowi rozprężania oraz zawirowania strugi powietrza). Inne funkcje zbiorników to schładzanie sprężonego powietrza oraz funkcja akumulatora energii. W związku z tym zaleca się okresową kontrolę stanu wnętrza zbiornika oraz stosowanie urządzeń spustowych (drenów mechanicznych lub automatycznych) do usuwania gromadzących się zanieczyszczeń płynnych. Zbiorniki ciśnieniowe podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie dokumentów, które są dołączone do każdego dostarczanego zbiornika.
Posiadamy duży wybór zbiorników ciśnieniowych poziomych i pionowych dostępnych z naszego magazynu.


Standardowo zbiorniki ciśnieniowe wykonywane są jako konstrukcje spawane ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (dostępne także w wersji cynkowanej) i malowane, w przypadku sprężonego powietrza na kolor niebieski. Dostępne są także zbiorniki w kolorze szarym oraz wykonane ze stali nierdzewnej. Przyłącza standardowo wykonywane są jako gwintowe. Na zamówienie oferujemy zbiorniki z przyłączami kołnierzowymi i rurowymi (do wspawania). Zgodnie z przepisami każdy zbiornik ciśnieniowy powinien posiadać zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika), dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów. W ofercie zbiorników ciśnieniowych znajdują się także zbiorniki poziome do nadbudowy agregatów sprężarkowych.


Rodzaje elementów w grupie zbiorniki ciśnieniowe


Grupa asortymentowa zbiorniki ciśnieniowe obejmuje następujące wyroby:

  • osprzęt do zbiorników ciśnieniowych,
  • zbiorniki ciśnieniowe pionowe z magazynu,
  • zbiorniki ciśnieniowe poziome z magazynu,
  • zbiorniki poziome 700 litrów - 30000 litrów,
  • zbiorniki pionowe 100 litrów - 30000 litrów,
  • zbiorniki poziome do nadbudowy agregatów.


Zobacz także: