Złącza Guillemin

Złącza Guillemin to elementy armatury przemysłowej wykonywane zgodnie ze standardami francuskimi zgodnie z normą EN 14420-8/NF-E-29572. Przy pomocy złączy Guillemin wykonuje się min. instalacje przeładunkowe i systemy transportowe dla substancji suchych i sypkich, granulatów w przemyśle spożywczym, rolnictwie i transporcie drogowym i kolejowym (do cystern i zbiorników pojazdów przewożących środki spożywcze). Dzięki złączom Guillemin można w szybki i wygodny sposób łączyć przewody i węże zasilające. Cechą charakterystyczną złączy Guillemin jest możliwość wielokrotnego podłączania przewodów i węży pneumatycznych oraz ich symetryczny kształt (brak różnicy między wtyczką a gniazdem). Oferta złączy Guillemin obejmuje wykonania z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi (do 4”) oraz z końcówkami do przewodów i węży pneumatycznych (do średnicy wew. 101 mm). Złączami Guillemin przesyłane są media o ciśnieniach do 16 bar. Przy stosowaniu złączy Guillemin trzeba brać pod uwagę, że nie posiadają one funkcji odcinania medium i połączenie nie może odbywać się pod ciśnieniem . Szczelne połączenie przewodów za pomocą złączy Guillemin odbywa się poprzez przekręcenie łączących elementów które posiadają cztery zaczepy (pazury), zachodzące na występy złącza. Na instalacjach mobilnych w celu wyeliminowania ryzyka rozłączenia się połączenia wykonanego z użyciem złączy Guillemin stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokadę), które przez skręcenie blokuje pazury. W celu wykonania takiego typu połączenia przynajmniej jedna z połówek złącza Guillemin musi być wyposażona w blokadę. Złącza Guillemin wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej. Standardowo złącza Guillemin wyposażone są w uszczelkę z gumy olejoodpornej NBR.

Złącze GUILLEMIN z końcówką do węża.  Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej.. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelnienie: biała guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Rodzaje złączy Guillemin:

Grupa złączy Guillemin obejmuje następujące elementy: króćce gwintowane pod przewód z gwintem wewnętrznym pod zabezpieczenie wymiary zgodne z EN 14420-5 (DIN 2817), złącza Guillemin z gwintem zewnętrznym bez blokady, zaślepki do złączy Guillemin z blokadą, klucze montażowe do złączy Guillemin,  złącza Guillemin z gwintem zewnętrznym z blokadą, złącza Guillemin z gwintem zewnętrznym bez blokady,  złącza Guillemin z gwintem wewnętrznym bez blokady,  złącza Guillemin z gwintem wewnętrznym z blokadą,

złącza Guillemin pod przewód bez blokady, uszczelki do złączy Guillemin oraz króćce gwintowane pod przewód z gwintem zewnętrznym pod zabezpieczenie wymiary zgodne z EN 14420-5(DIN 2817)

Złącza Guillemin – co warto wiedzieć?

Złącza Guillemin do szybkiego i wygodnego montażu przewodów i węży do transportu i przesyłania materiałów sypkich i granulatów.

Złącza Guillemin do łączenia przewodów o średnicach wewnętrznych do 101 mm.

Złącza Guillemin nie posiadają funkcji odcinania medium.

Przy połączeniach z użyciem złączy Guillemin przewody nie mogą być pod ciśnieniem.

Przy stosowaniu w pojazdach połączenie należy realizować przy pomocy złączy Guillemin z blokadą.

Dostępne uszczelnienia do złączy Guillemin.

Złącza Guillemin nie nadają się do przesyłu pary i gazów.