Złączki skręcane do przewodów przemysłowych

Złączki skręcane do przewodów przemysłowych (z nakrętką) są stosowane do łączenia przewodów i węży w oplocie metalowym lub zbrojonych z PVC. Przy pomocy złączek skręcanych budowane są instalacje zasilające w media robocze maszyny, urządzenia i procesy technologiczne. Instalacje w oparciu o złączki skręcane do przewodów przemysłowych służą do przesyłania sprężonego powietrza do odbiorników w układach pneumatyki i są częściami armatury pneumatycznej. Mogą także pracować w układach przesyłających i zasilających dla innych mediów roboczych. Połączenie przewodu lub w węża w złączce skręcanej odznacza się pewnością i szczelnością gwarantowaną przez nakrętkę. Złączkami skręcanymi wykonuje się w łatwy i estetyczny sposób połączenia pomiędzy elementami

Rodzaje złączek skręcanych do przewodów przemysłowych

Oferta obejmuje złączki skręcane do przewodów przemysłowych z gwintem zewnętrznym CX, CSi, złączki i przyłączki kątowe skręcane LCX, WCX, LCSi,  złączki skręcane typu T typu FCX i TCX, złączki grodziowe proste DCX, złączki proste przelotowe do przewodów TX, złączki kątowe do przewodów TX

Złączki skręcane do przewodów przemysłowych – co warto wiedzieć?

Złączki skręcane stanowią alternatywę dla króćców z końcówkami choinkowymi bez konieczności stosowania opasek zaciskowych.

Łatwy montaż/demontaż przewodu w złączce skręcanej przyspiesza wykonanie instalacji pneumatycznych i innych mediów roboczych.

Własności zastosowanych materiałów:

 - Polipropylen PP: Odporny na wodne roztwory kwasów, zasad i soli, jak również dużą liczbę rozpuszczalników organicznych. Nie nadaje się do stężonych utleniających kwasów.

- Polifluorek winylidenu PVDF: odporny na kwasy, roztwory soli, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowęglowodory, alkohole i halogeny. Warunkowo stosowany do ketonów, estrów, eterów, zasad organicznych i ługów alkalicznych.

Parametry techniczne:

Medium robocze

Sprężone powietrze i gazy neutralne, ciecze, woda, środki chemiczne i spożywcze, benzyna, oleje

Rodzaje i zakres średnic przewodów i węży:

Złączki skręcane służą do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy wewnętrznej od 4 mm do 19 mm. Węże i przewody mogą być wykonane z PVC . Dopuszcza się używanie węży o oplocie metalowym typu SILBER

Zalecane ciśnienia robocze i temperatury pracy:

Polipropylen PP: temperatura pracy do +90°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Polifluorek winylidenu PVDF: temperatura pracy od -40°C do 140°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Gwinty przyłączeniowe:

Gwinty walcowe G o wielkości G1/8” do G1”

Zastosowane materiały:

Poliamid PA, Polipropylen PP, Polifluorek winylidenu PVDF, Teflon PFA - materiały z dopuszczeniami FDA, aluminium (A) i stali szlachetnej (wykonanie ES) w gatunku 1.4571