Czujniki Festo

Czujniki FESTO są niezbędne do automatycznej pracy maszyn i urządzeń. W układach automatyki przemysłowej kontrolują także wielkości i parametry procesów produkcyjnych i technologicznych. Zadaniem czujników jest podawanie do układów sterowania sygnałów wejściowych informujących o obecności obiektu (jego wykrycie) lub o osiągnięciu określonej wartości wielkości fizycznej (ciśnienia, natężenia przepływu, temperatury itp.). Sygnały te są niezbędne np. do określenia położenia napędów i mechanizmów. Dzięki czujnikom możliwa jest praca systemów bezpieczeństwa, wykrywanie poziomu cieczy i materiałów stałych oraz zliczanie obiektów. Czujniki FESTO najczęściej generują sygnał elektryczny (prądowy, napięciowy lub rezystancyjny) bez względu na wykrywaną wartość fizyczną. Ich dobór zależy od materiału i własności fizycznych obiektu, który ma być przez wykrywany przez czujnik. W klasycznych układach pneumatyki jest konieczne potwierdzenie przez czujnik wykonania ruchu (cyklu) przez napęd pneumatyczny (wysunięcie tłoczyska siłownika liniowego, przesunięcie suwaka w siłownikach beztłoczyskowych czy obrotu wału). Do takich zadań stosuje się czujniki zbliżeniowe. Potwierdzenie przez czujniki FESTO wykonania cyklu powoduje generowanie przez układ sterowania sygnałów wyjściowych do przesterowania zaworów rozdzielających. Do sygnalizacji położenia tłoka w napędach FESTO najczęściej stosowane są czujniki zbliżeniowe. Podają one sygnał elektryczny w momencie wejścia czujnika w obszar pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes zamontowany w tłoku. Pozwala to na bezdotykową sygnalizację położenia tłoka siłownika. Występują dwa podstawowe typy takich czujników: kontaktronowe i elektroniczne. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio w kanałkach (rowkach) wykonanych w tulejach kształtowych siłowników (w kanałkach typu T lub okrągłych) lub za pośrednictwem elementu mocującego do szpilek siłownika.

Czujniki indukcyjne są detektorami działającymi na zasadzie zmian wewnętrznego pola magnetycznego w cewce zamontowanej wewnątrz czujnika. Zmiany te są skutkiem pojawienia się obiektu wykonanego z metalu w polu działania czujnika (najczęściej przed jego czołową powierzchnią). Zasięg działania (wykrywania) zależy od wielkości zamontowanej cewki elektromagnetycznej. Wielkość strefy roboczej czujnika indukcyjnego to podstawowy parametr niezbędny do właściwego doboru. Czujniki indukcyjne FESTO odznaczają się wyjątkową trwałością i mogą być stosowane w trudnych warunkach pracy. Zewnętrzny gwint na obudowie umożliwia bezpośrednie wkręcenie czujnika w miejsce pracy. Do wszystkich czujników dostępne są akcesoria i przewody niezbędne do podłączania ich do układów sterowania.

Do wykrywania określonej wartości ciśnienia służą czujniki ciśnienia i podciśnienia. Czujnik ciśnienia i podciśnienia załącza lub wyłącza układ elektryczny w momencie osiągnięcia w układzie pneumatycznym wymaganej wartości ciśnienia (podciśnienia).

Do sygnalizowania określonej wartości natężenia przepływu służą czujniki przepływu FESTO. Czujnik przepływu załącza lub wyłącza układ elektryczny w momencie osiągnięcia w układzie pneumatycznym wymaganej wartości natężenia przepływu.


Czujniki FESTO – co warto wiedzieć?

 • Są niezbędnymi elementami układów napędowych i sterujących wykrywającymi obiekt bądź określone wielkości fizyczne
 • Generują sygnały elektryczne (lub np. pneumatyczne) do systemów sterowania informujące o stanie obiektu lub wielkości fizycznej
 • Czujniki zbliżeniowe FESTO można wygodnie i łatwo zamontować bezpośrednio w tulejach kształtowych napędów pneumatycznych (siłowników)
 • W czujnikach zainstalowano układy chroniące przed przepięciami oraz  diodę sygnalizującą działanie
 • Czujniki zbliżeniowe FESTO pasują do wszystkich odmian napędów pneumatycznych
 • Pozwalają wykrywać przedmiotów wykonanych z różnorodnych materiałów
 • Umożliwiają bezdotykową sygnalizację położenia np. tłoka siłowników pneumatycznych
 • Są idealne do automatyzacji linii produkcyjnych, procesów technologicznych bądź gniazd produkcyjnych
 • Obudowy czujników FESTO dostosowane są do pracy w trudnych warunkach otoczenia
 • Osprzęt do montażu oraz akcesoria ułatwiają montaż i podłączanie elektryczne.
 • Czujniki ciśnienia i podciśnienia charakteryzują się małą histerezą