Filtry skośne

Filtry skośne są pomocniczymi elementami armatury stosowanymi w instalacjach, przewodach i rurociągach mediów roboczych ciekłych i gazowych (sprężone powietrze, ciecze hydrauliczne, woda, pary i gazy, pary, oleje mineralne i inne media nieagresywnych i nietoksyczne). Celem ich stosowania jest zabezpieczenie instalacji i podłączonych urządzeń przed uszkodzeniami (lub zniszczeniami), które spowodowane mogą być przez ciała obce (rdza, kawałki uszczelnień, opiłki i cząstki metalowe) znajdujące się w medium. Posługiwanie się filtrami skośnymi wydłuża okresy międzyremontowe instalacji i zabezpiecza ją przed nieprawidłowym działaniem. Dzięki nim następuje wstępna filtracja czynnika roboczego. Wewnątrz filtrów zabudowany jest wkład siatkowy o odpowiedniej do zakresu filtracji wielkości oczek, na którym osadzają się zanieczyszczenia. Materiały użyte w filtrach umożliwiają pracę w różnych środowiskach. Po demontażu wkładu filtrującego, jego wyczyszczeniu i ponownym założeniu filtry skośne nadal spełniają swoje zadanie. Wersja filtra dokładnego do wody pozwala na dokładne oczyszczenie z zanieczyszczeń stałych wody używanej przemysłowo bądź pitnej.

Filtry skośne – co warto wiedzieć?

Filtry skośne to proste i skuteczne rozwiązanie wstępnego oczyszczania medium roboczego z zanieczyszczeń stałych.

Do filtrów skośnych dostępne są wkłady filtrujące o różnych średnicach oczek.

Możliwość czyszczenia lub wymiany sitka.

Łatwy montaż przy pomocy przyłączy gwintowanych.

Dostępna wersja filtra dokładnego do wody pitnej i przemysłowej.

Gwarantują bezawaryjną pracę instalacji wodnych i grzewczych i innych mediów roboczych.

Zabezpieczają przed uszkodzeniami elementy instalacji.

Wydłużają pracę instalacji i rurociągów.

Filtry skośne powinny być montowane w pozycji, w której wkład znajduje się od dołu a przepływ czynnika roboczego odbywa się w kierunku od środka wkładu na zewnątrz.