Czujniki ciśnienia i przekaźniki SMC

Czujniki ciśnienia i przekaźniki SMC to elementy pomiarowe automatyki służące do pomiaru i wskazywania wartości ciśnienia/podciśnienia, pomiaru przepływu medium roboczego (czujniki i przekaźniki przepływu) w układach sterowania i regulacji procesów przemysłowych oraz w różnorodnych maszynach i urządzeniach.
Czujniki ciśnienia i przekaźniki SMC spełniają istotną rolę w układach bezpieczeństwa, kontrolując prawidłowy poziom ciśnienia roboczego i sygnalizując jego spadek poniżej wartości zadanej lub wyłączając zasilanie elektryczne.

Czujniki ciśnienia i przekaźniki SMC – co warto wiedzieć?

  • Czujniki ciśnienia i przekaźniki SMC stanowią dodatkowe wyposażenia stosowane w układach automatyki do pomiaru i wskazywania ciśnienia w układach pneumatycznych oraz podciśnieniowych.
  • Przekaźniki ciśnienia SMC wykorzystywane są do włączania/wyłączania układów elektrycznych przy zadanym ciśnieniu oraz do wyświetlania aktualnej wartości ciśnienia/podciśnienia.
  • Przekaźniki ciśnienia SMC mogą posiadać klasyczne styki zwierne lub układy elektroniczne.
  • W grupie czujników i przekaźników SMC znajdują się czujniki i przekaźniki przepływu medium roboczego.
  • Czujniki ciśnienia i przekaźniki dostosowane są do pracy w różnym zakresie pomiarowym oraz w szerokim zakresie temperatur.
  • Precyzyjne przekaźniki ciśnienia SMC z wyświetlaczami elektronicznymi LCD mają funkcję wyświetlania na czerwono wartości powyżej lub poniżej wartości ustawionej.
  • Czujniki ciśnienia SMC mogą być wykorzystywane jako indywidualne elementy lub współpracować z wyświetlaczami ciśnienia.
  • Czujniki ciśnienia ciśnienia i przepływu SMC posiadają funkcję umożliwiającą przesyłanie sygnału do układów pomiarowych ze sterownikami PLC.
  • Do mocowania czujników ciśnienia i przekaźników stosuje się dedykowane elementy montażowe.
  • Dla wykonania połączeń elektrycznych, zasilania oraz przesyłania sygnałów elektrycznych wykorzystuje się dedykowany osprzęt elektryczny.