Kołnierze i kompensatory

Kołnierze i kompensatory to elementy służące do tworzenia miejscowych połączeń elastycznych w rurociągach i sztywnych instalacjach w celu tzw. kompensacji. Dzięki nim można wyeliminować zagrożenia uszkodzenia rurociągu wynikające z naprężeń generowanych przez drgania lub odkształceń spowodowanych np. pulsowaniem ciśnienia medium roboczego. Niwelują odkształcenia termiczne (najczęściej wydłużenie rury lub przewodu) pochodzące zarówno od temperatury przesyłanego medium, jak i warunków zewnętrznych. Przy ich pomocy można także kompensować niewielkie przemieszczenia pomiędzy połączonymi elementami rurociągów i instalacji. Są niezbędne w instalacjach ciepłowniczych, energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemiach, hutnictwie, oczyszczalniach ścieków, przemyśle cementowym i wapienniczym, przemyśle papierniczym, spożywczym, zakładach metalurgicznych i hutach, a także w transporcie materiałów sypkich.


Kołnierze i kompensatory – co warto wiedzieć?

  • Są niezbędne do ochrony rurociągów i instalacji, gdzie występują drgania lub odkształcenia termiczne
  • Służą do budowy elastycznych połączeń w miejscach, gdzie wymagana jest kompensacja
  • Do budowy połączeń rurociągów mogących się wzajemnie przemieszczać stosuje się kołnierze luźne
  • Występują najczęściej jako kompensatory mieszkowe.