Łożyska

Łożyska to powszechnie stosowane elementy służące do zmniejszania oporów ruchu i tarcia pomiędzy obracającymi się częściami w maszynach i urządzeniach technicznych. Łożyska znajdujące się w naszej ofercie przeznaczone są jako części zamienne stosowane w pełnym zakresie napraw, remontów lub do serwisowania maszyn i urządzeń.

Łożyska - co warto wiedzieć?

 • Materiały stosowane do produkcji łożysk muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe i wytrzymałościowe ze względu na niezwykle wymagające warunki pracy (odporność na zatarcie, mały współczynnik tarcia, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymałość na naciski powierzchniowe i wysoką temperaturę, dobre przewodnictwo cieplne).
 • W zależności od charakterystyki obciążeń oraz rodzaju łożyskowanych elementów występują:
  - łożyska kulkowe jedno- lub wielorzędowe,
  - łożyska kulkowe wzdłużne,
  - łożyska kulkowe skośne,
  - łożyska wałeczkowe,
  - łożyska wałeczkowe stożkowe.
 • Łożyska toczne zaprojektowane są do przenoszenia obciążeń występujących w kierunku promieniowym lub osiowym (wzdłużnym).
 • Występują wersje łożysk tocznych przenoszących kombinację obciążeń promieniowych i osiowych.
 • W łożysku tocznym dwa elementy (pierścień wewnętrzny i zewnętrzny) poruszające się względem siebie oddzielone są przez elementy toczne (kulki lub wałeczki), dzięki czemu uzyskuje się bardzo małe tarcie.
 • Do unieruchamiania obudów łożysk służą pierścienie zabezpieczające do otworów lub wałków.
 • W celu prawidłowego demontażu łożysk stosuje się ściągacze hydrauliczne do łożysk.
 • Zamocowanie łożysk na wałach ułatwiają połączenia spoinowe Loxeal.