Przepustnice kołnierzowe, klapy

Przepustnice i klapy (tzw. przepustnice motylkowe) są elementami armatury do sterowania przepływem w instalacjach i rurociągach mediów roboczych. Stawia się im zadanie odcinania lub otwierania przepływu medium roboczego będącego pod ciśnieniem lub przepływającego grawitacyjnie. Znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych np. w systemach transportu wody i ścieków. gdzie pracują na takich mediach, jak oleje, kwasy czy alkohole. Mediami roboczymi mogą być ciecze (oleje, alkohole, kwasy itp.) i gazy o różnych właściwościach i temperaturach. Zakres ich zastosowania jest uwarunkowany zastosowanym materiałem dysku (min. NBR, VITON, EPDM, stal kwasoodporna itp) oraz uszczelnień. W układach i instalacjach spełniają funkcję zaworów 2/2 lub zaworów regulacyjnych. Przepustnice i klapy są sterowane ręcznie lub mogą posiadać zamontowany napęd pneumatyczny (dwustronnego lub jednostronnego działania). Montaż przepustnic i klap odbywa się  poprzez standardowe kołnierze w wersji między kołnierzowej (z przelotowymi otworami) - typ wafer oraz dokołnierzowe z gwintowanymi otworami w obudowie - typ lug. Wersja z otworami gwintowanymi przenosi zarówno obciążenia ściskające jak i rozrywające wynikające z pracy rurociągu. Wersje przepustnic i klap z napędami pneumatycznymi mogą być stosowane w automatycznych liniach produkcyjnych oraz w procesach technologicznych. Zastosowane napędy w przepustnicach i klapach mają znormalizowane przyłącza do podłączenia osprzętu sterującego zgodnego z normą NAMUR, dzięki czemu można je wszechstronnie wyposażać w zawory sterujące sterowane mechanicznie, pneumatycznie lub elektrycznie czy też skrzynki wyłączników krańcowych wielu renomowanych producentów. Po zastosowaniu ustawnika pozycyjnego do napędu uzyskuje się możliwość regulacji położenia klapy przepustnicy i regulacji przepływu medium roboczego.

Rodzaje przepustnic kołnierzowych i klap

Grupa przepustnic kołnierzowych i klap zawiera: przepustnice z napędem pneumatycznym PN 25,  przepustnice z napędem pneumatycznym PN 20, przepustnice ręczne PN 20, przepustnice ręczne PN 25,  przepustnice ręczne PN 10/16 oraz przepustnice z napędem pneumatycznym PN 10/16

Przepustnice kołnierzowych i klapy – co warto wiedzieć?

Elementy armatury przemysłowej do stosowania w instalacjach mediów roboczych do otwierania i zamykania przepływu czynnika roboczego.

Po zastosowaniu ustawnika pozycyjnego możliwość regulacji przepływu medium roboczego.

Znajdują zastosowanie min. w systemach transportu wody i ścieków.

Prosta i niezawodna konstrukcja.

Różnorodne uszczelnienia do pracy z mediami roboczymi o różnych parametrach.

Przepustnice z napędem ręcznym lub pneumatycznym.

Przepustnice z napędem pneumatycznym przeznaczone do pracy w układach automatyki przemysłowej.

Montaż międzykołnierzowy lub dokołnierzowy.