Reduktory do wody, filtry do wody


Reduktory do wody i filtry do wody są to nowoczesne i wysokiej jakości elementy do stosowania w instalacjach wody pitnej i użytkowej. Zadaniem reduktorów jest ustawianie i utrzymywanie ciśnienia wyjściowego wody na zadanym poziomie bez względu na wahania ciśnienia zasilania. Dzięki reduktorom ustawione ciśnienie wyjściowe jest dokładne i precyzyjne, nie występuje również pulsacja. Ze względu na rozwiązania i materiały reduktorów do próżni i podciśnienia można używać w przemysłowych instalacjach do dystrybucji wody i cieczy. Ustawienia reduktora wody dokonuje się ręcznie. Podstawową rolą filtrów jest oczyszczenie wody z zanieczyszczeń stałych. W instalacjach stosuje się filtry wstępne i dokładne. Filtry chronią przewody rurowe i przyłączone do nich elementy przed zakłóceniami pracy i uszkodzeniami korozyjnymi spowodowanymi przez płynące razem z medium roboczym ciała obce jak cząstki rdzy, wióry, piasek, części uszkodzonych uszczelnień itp.


Rodzaje reduktorów i filtrów do wody:


Grupa reduktorów i filtrów do wody obejmuje elementy: reduktory do wody pitnej i azotu z filtrem MS G1/2"- G2" PN 25 typu DVGW, filtry wstępne z reduktorem do wody pitnej i użytkowej G3/4"- G2" typu FRW, Filtroreduktory do wody i powietrza Multifix G1/4" typu FRO, reduktory do wody pitnej i użytkowej G1/2"-G2" typu DRW, reduktory do wody pitnej i azotu z filtrem G1/2"-G2" PN 16 typu DVGW, reduktory do wody pitnej i azotu z filtrem MS G1/2"- G2" PN 25 typu DRWH, filtry siatkowe skośne ze stali nierdzewnej Eco Line PN 40 typu SF, mikro reduktory do powietrza i wody M5 typu R NB, Reduktory ciśnienia do wody i powietrza Mini G1/8" - G ¼" typ DR, wkłady filtrów do reduktorów do wody, filtry dokładne do wody pitnej i użytkowej G3/4"-G2" PN 16 typu FW, reduktory ciśnienia do gazów i cieczy do 40 bar, G1/4"- G2" typu DRV, filtry siatkowe skośne ze stali nierdzewnej PN 40, reduktory ciśnienia do wody i powietrza Multifix ¼" typu R NB, liniowe reduktory ciśnienia do wody ¼" typu ILDR, reduktory ciśnienia wysokociśnieniowe do wody, do 40 bar 1/4"-1 ½" typu DRW, membrany do zaworów wysokociśnieniowych do wody, filtry wstępne do wody pitnej i użytkowej, G3/4"- G2" typu DVGW oraz filtry siatkowe skośne do 20 bar typu SF.


Reduktory i filtry do wody – co warto wiedzieć?

  • Reduktory i filtry do wody idealne do pracy w nowoczesnych układach automatyki przemysłowej
  • Bardzo stabilne charakterystyki przepływowe
  • Filtracja zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji
  • Zmiany ciśnienia wejściowego nie wpływają na dokładność nastawy ciśnienia wyjściowego
  • Wymagane parametry pracy gwarantowane nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi
  • W ofercie specjalne reduktory ciśnienia, reduktory ciśnienia i filtry do przemysłowej wody pitnej lub wody pitnej
  • Zaleca się stosowanie filtrów wstępnych przed filtrami dokładnymi
  • Filtry wsteczne mają dużą żywotność, ponieważ element filtrujący może być czyszczony kilkakrotnie przez płukanie wsteczne bez demontażu filtra


Parametry techniczne:


Medium robocze: powietrze, neutralne gazy, woda, ciecze– dane w kartach katalogowych

Zalecane ciśnienia pracy: w zależności od typu

Zalecane temperatury pracy: w zależności od typu max. do +90°C.

Gwinty przyłączeniowe (wielkość): walcowe G od G1/8” do G1”