Reduktory filtry manometry

Elementy z grupy reduktory, filtry i manometry są elementami służącymi do przygotowania powietrza oraz do pomiaru wielkości fizycznych (ciśnienie, temperatura, natężenie przepływu). Stosowanie reduktorów, filtrów i manometrów jest niezbędne dla prawidłowego działania zarówno układów pneumatycznych jak i ich elementów. Reduktory, filtry i manometry mogą być stosowane w instalacjach (głównie sprężonego powietrza i gazów neutralnych) jako pojedyncze części lub montowane w bloki przygotowania powietrza (razem ze smarownicami, zaworami odcinającymi, zaworami powolnego startu itp.). Zadaniem reduktorów jest ustawianie zadanego ciśnienia wyjściowego pracy w instalacji oraz do utrzymywania tego ciśnienia bez względu na wahania ciśnienia wejściowego. Reduktorom w specjalnych wykonaniach stawia się zadanie stabilizowanie ciśnienia wyjściowego. Filtry służą do usuwania z medium roboczego zanieczyszczeń stałych i ciekłych (w tym oleju). Różne wkłady filtrujące montowane w filtrach pozwalają na uzyskanie odpowiedniej dla danego rozwiązania klasy czystości powietrza. Reduktor z filtrem może być połączony w jeden element – filtroreduktor.

Reduktory, filtry i smarownice oraz inne elementy mogą być montowane razem w bloki przygotowania powietrza i stacje przygotowania powietrza. Reduktorom, filtrom, blokom przygotowania powietrza i stacjom przygotowania powietrza dedykowane są elementy montażowe i inne akcesoria potrzebne do ich prawidłowego zamontowania. W reduktorach można regulować ciśnienie pokrętłem z blokadą, pokrętłem zwykłym, sygnałem pneumatycznym lub elektronicznie (reduktory proporcjonalne). W reduktorze zamontowany jest manometr ciśnienia wyjściowego. Manometry z naszej oferty (min. produkcji WIKA) to elementy mierzące i wskazujące wartość ciśnienia medium roboczego w instalacji. W manometrach stosowane są rozwiązania pozwalające na ich montaż w różnych aplikacjach i do różnych ciśnień i mediów roboczych. Manometrom dedykowane są dodatkowe akcesoria rozszerzające ich funkcjonalność

Rodzaje elementów z grupy reduktory-filtry-manometry

W grupie filtrów, reduktorów i manometrów znajdują się następujące elementy:

- filtry, reduktory i bloki seria Eco-line

- filtry, reduktory i bloki seria FUTURA,

- filtry, reduktory i bloki seria MULTIFIX,

- kombibloki,

- reduktory do sprężonego powietrza, do gazów, do cieczy,

- filtry, reduktory bloki – stal nierdzewna

- precyzyjne reduktory ciśnienia, reduktory proporcjonalne,

- reduktory do próżni, reduktory do podciśnienia,

- reduktory i filtry do wysokiego ciśnieniach,

- reduktory do wody, filtry do wody,

- filtry dokładne do sprężonego powietrza,

- zbiorniki na sprężone powietrze,

- manometry z przyłączem dolnym,

- manometry z przyłączem tylnym,

- manometry tablicowe,

- manometry precyzyjne, manometry z kontaktami,

- akcesoria do manometrów

- złącza pomiarowe

- wyłączniki ciśnieniowe, przetworniki ciśnienia

- termometry i akcesoria

 Obszarem zastosowania filtrów, reduktorów i manometrów są wszystkie branże przemysłu, producenci maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych.