Sterowane elektrycznie Aventics

Zawory sterowane elektrycznie Aventics (elektrozawory, rozdzielacze lub zawory rozdzielające) to szeroka gama profesjonalnych elementów służących do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza w pneumatycznych układach sterujących, występujących w maszynach oraz w procesach produkcyjnych i technologicznych, we wszystkich gałęziach przemysłu. Przeznaczone są do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego i jednostronnego działania (tłoczyskowymi, beztłoczyskowymi, wahadłowymi, obrotowymi) oraz zaworami procesowymi z napędem pneumatycznym.
Zawory sterowane elektrycznie wykonywane są w wersjach do indywidualnego montażu przewodowego lub do montażu płytowego (na blokach przyłączeniowych lub wyspach zaworowych).
Medium roboczym dla zaworów rozdzielających Aventics jest sprężone powietrze filtrowane, niesmarowane lub smarowane mgłą olejową. Wielkość zaworów rozdzielających Aventics określa ich parametry przepływowe (przepływ podawany np. w m3/min, l/min lub określany współczynnikiem przepływu Kv lub Cv). Wielkość zaworu określa się wielkością gwintów przyłączeniowych (gwinty calowe walcowe G lub calowe stożkowe R/Rp).

Zawory sterowane elektrycznie Aventics – co warto wiedzieć?

 • Oferujemy pełny zakres uniwersalnych zaworów rozdzielających Aventics sterowanych pośrednio i bezpośrednio, stosowanych do sterowania m.in. siłownikami pneumatycznymi i napędami obrotowymi Aventics
 • W elektrozaworach Aventics sterowanych pośrednio wykorzystuje się zawór pomocniczy (tzw. pilot) i do przesterowania wymagają minimalnego ciśnienia (w zależności od typu od ok. 1,5 bara)
 • Elektrozawory sterowane bezpośrednio mogą byś stosowane od ciśnienia 0 barów (również do podciśnienia)
 • Zawory sterowane elektromagnetycznie Aventics mogą być stosowane do sterowania pośredniego zaworami sterowanymi pneumatycznie
 • Zawory sterowane elektrycznie Aventics wykonywane są w funkcji 3/2, 5/2 oraz 5/3
 • Do montażu większej ilości zaworów sterowanych elektrycznie Aventics służą bloki płyt przyłączeniowych lub dedykowane wyspy zaworowe
 • Zawory rozdzielające znormalizowane Aventics występują w wersjach z jedną lub dwoma elektromagnesami (monostabilne i bistabilne) o różnych napięciach sterujących
 • Przy doborze elektrozaworów Aventics bistabilnych i monostabilnych należy uwzględnić różne wartości ciśnień sterujących
 • Elektrozawory Aventics idealne nadają się do automatyzacji linii produkcyjnych, procesów technologicznych bądź gniazd produkcyjnych
 • Niskie moce elektromagnesów dla elektrozaworów umożliwiają działanie zaworów sterowanych elektrycznie w układach ze sterowaniem przy pomocy sterowników PLC
 • W zaworach rozdzielających Aventics stosowane są nowoczesne uszczelnienia oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne gwarantujące ich wysoką trwałość w różnych warunkach pracy
 • Duża oferta (pod względem odmian i wielkości przepływu) zaworów rozdzielających Aventics pozwala na projektowanie zaawansowanych i skomplikowanych układów sterowania i regulacji
 • Do sterowania napędami jednostronnego działania stosowane są zawory o funkcji 3/2,do sterowania napędami dwustronnego działania - zawory o funkcji 5/2
 • Do zatrzymywania napędów podczas działania służą zawory o funkcji 5/3 (z różnymi konfiguracjami położenia środkowego)
 • W elektrozaworach Aventics występuje dodatkowe sterowanie ręczne
 • Diody LED zainstalowane we wtyczkach informują o stanie przesterowania elektrozaworu
 • Dostępne są modele CAD 3D i programy wspomagające do symulacji pracy układów pneumatycznych z zaworami rozdzielającymi Aventics
 • Do zaworów rozdzielających Aventics oferujemy elektromagnesy, wtyczki, części zamienne, osprzęt montażowy oraz inne akcesoria ułatwiające podłączanie elektryczne
 • Montaż i podłączanie zaworów rozdzielających Aventics możliwy jest dzięki bogatej ofercie elementów pomocniczych.