Sterowane elektrycznie, znormalizowane Aventics

Zawory sterowane elektrycznie znormalizowane Aventics (nazywane rozdzielaczami lub zaworami rozdzielającymi) to nowoczesne elementy do zastosowań przemysłowych, służące do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza w pneumatycznych układach sterujących maszyn i urządzeń oraz w procesach produkcyjnych i technologicznych, we wszystkich gałęziach przemysłu.
Znormalizowane zawory sterowane elektrycznie Aventics są wykonywane zgodnie z normami ISO 5599-1, ISO 5599-2, ISO 15407-1 i ISO 15407-2. Służą do sterowania siłownikami pneumatycznymi i napędami obrotowymi dwustronnego i jednostronnego działania (tłoczyskowymi, beztłoczyskowymi, wahadłowymi, obrotowymi). Cechą tych zaworów jest ich zamienność pomiędzy różnymi producentami oraz montaż z użyciem standardowych i normowanych płyt przyłączeniowych.
Medium roboczym dla zaworów znormalizowanych Aventics jest sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub niesmarowane mgłą olejową.
Wielkość zaworów rozdzielających znormalizowanych Aventics określa ich parametry przepływowe (przepływ podawany np. w m3/min, l/min lub określany współczynnikiem przepływu Kv lub Cv). Wielkość zaworu określa się wielkością gwintów przyłączeniowych (gwinty calowe walcowe G lub calowe stożkowe R/Rp).

Zawory sterowane elektrycznie znormalizowane Aventics – co warto wiedzieć?

 • Oferujemy pełny zakres zaworów rozdzielających znormalizowanych Aventics sterowanych pośrednio, stosowanych do sterowania siłownikami pneumatycznymi i napędami obrotowymi Aventics
 • Zawory sterowane elektrycznie znormalizowane Aventics zgodne z normą ISO 5599-1 serii 581 wykonywane są w czterech wielkościach różniących się wartością przepływu (tzw. wielkość 1, wielkość 2, wielkość 3 i wielkość 4). Wykonywane są w funkcji 2x3/2, 5/2 oraz 5/3
 • Zawory znormalizowane zgodne z normą ISO 5599-1 występują w wersji płytowej i do montażu wymagają normowanych płyt przyłączeniowych. Do montażu większej ilości zaworów wykorzystuje się bloki płyt przyłączeniowych (wyspy zaworowe)
 • Zawory rozdzielające znormalizowane Aventics występują w wersjach z jedną lub dwoma elektromagnesami (monostabilne i bistabilne)
 • Zawory znormalizowane Aventics zgodne z normą ISO 5599-2 serii CD10 i CD20 wykonywane są w 2 wielkościach różniących się wartością przepływu (tzw. wielkość 1, wielkość 2)
 • Rozdzielacze znormalizowane Aventics zgodne z normą ISO 5599-2 serii CD10 i CD20 mogą służyć do tworzenia konfigurowalnych wysp zaworowych sterowanych z użyciem złącza Multipin lub za pośrednictwem magistrali sygnałowych CMS lub DDL
 • Zawory znormalizowane Aventics zgodne z normą ISO 15407-1 i ISO 15407-2 serii CD01-PA i CD01-PA wykonywane są w 2 wielkościach różniących się wartością przepływu (tzw. wielkość 1, wielkość 2)
 • Rozdzielacze znormalizowane Aventics idealne nadają się do automatyzacji linii produkcyjnych, procesów technologicznych bądź gniazd produkcyjnych
 • Niskie moce elektromagnesów dla elektrozaworów umożliwiają ich pracę w układach ze sterownikami PLC
 • W znormalizowanych zaworach rozdzielających Aventics zastosowano najnowsze rozwiązania uszczelnień oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne gwarantujące ich wysoką trwałość w różnych warunkach pracy
 • Duży zakres wielkości zaworów rozdzielających Aventics oraz ich odmian pozwala na projektowanie zaawansowanych układów sterowania i regulacji
 • Do sterowania napędami jednostronnego działania stosowane są zawory o funkcji 2x3/2, do sterowania napędami dwustronnego działania - zawory o funkcji 5/2
 • Do zatrzymywania napędów w trakcie ruchu służą zawory o funkcji 5/3 (z różnymi konfiguracjami położenia środkowego)
 • W rozdzielaczach znormalizowanych Aventics występuje dodatkowe sterowanie ręczne
 • Diody LED zainstalowane we wtyczkach informują o stanie przesterowania
 • Dostępne są modele CAD 3D i programy wspomagające do symulacji pracy układów pneumatycznych ze znormalizowanymi zaworami rozdzielającymi
 • Do zaworów rozdzielających znormalizowanych Aventics oferujemy elektromagnesy, wtyczki, części zamienne, osprzęt montażowy oraz inne akcesoria ułatwiające podłączanie elektryczne
 • Montaż i podłączanie zaworów rozdzielających znormalizowanych Aventics ułatwia bogata oferta elementów pomocniczych.