Systemy czujników Aventics

Systemy czujników Aventics są niezbędnymi elementami stosowanymi w automatyzacji maszyn i urządzeń oraz procesów produkcyjnych i technologicznych. W układach automatyki przemysłowej kontrolują wielkości fizyczne i parametry procesów produkcyjnych i technologicznych. Zadaniem systemów czujników jest podawanie do układów sterowania sygnałów wejściowych informujących o obecności obiektu (jego wykrycie) lub o osiągnięciu określonej wartości wielkości fizycznej (ciśnienia, natężenia przepływu, temperatury, czasu, prędkości itp.). Sygnały wejściowe są niezbędne np. do określenia położenia napędów i mechanizmów. Dzięki systemom czujników Aventics możliwa jest praca systemów bezpieczeństwa, wykrywanie poziomu cieczy i materiałów stałych oraz zliczanie obiektów.
Systemy czujników Aventics najczęściej przeznaczone są do generowania sygnału elektrycznego (prądowego, napięciowego lub rezystancyjnego) bez względu na mierzoną wartość fizyczną. Dobór czujnika zależy od materiału i własności fizycznych obiektu, który ma być przez wykrywany.
Do potwierdzenia przez czujnik wykonania ruchu (cyklu) przez napęd pneumatyczny (wysunięcie tłoczyska siłownika liniowego, przesunięcie suwaka w siłownikach beztłoczyskowych czy obrotu wału) stosuje się czujniki położenia. Podają one sygnał elektryczny w momencie jego wejścia w obszar pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes zamontowany w tłoku, co pozwala na bezdotykową sygnalizację położenia tłoka siłownika. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio w kanałkach (rowkach) wykonanych w tulejach kształtowych siłowników (w kanałkach typu T lub okrągłych), mogą być też mocowane za pośrednictwem elementu mocującego do szpilek siłownika.
Czujniki położenia występują w dwóch podstawowych typach:
- kontaktronowe
- elektroniczne


Potwierdzenie przez systemy czujników Aventics wykonania cyklu powoduje generowanie przez układ sterowania sygnałów wyjściowych koniecznych do przesterowania zaworów rozdzielających.
Czujniki indukcyjne są bezdotykowymi detektorami działającymi na zasadzie zmian wewnętrznego pola magnetycznego w cewce znajdującej się wewnątrz czujnika, które następują w momencie pojawienia się metalowego obiektu w polu działania czujnika.
Do wykrywania określonej wartości lub zmian wartości ciśnienia służą czujniki ciśnienia.
Czujniki przepływu są przeznaczone do sygnalizowania wartości natężenia przepływu.
W ofercie systemów czujników Aventics znajdują się elementy do pomiaru przemieszczenia.

Systemy czujników Aventics - co warto wiedzieć?

  • Systemy czujników Aventics są niezbędnymi elementami układów napędowych i sterujących wykrywającymi obiekt bądź określone wielkości fizyczne
  • Czujniki generują sygnały elektryczne (lub np. pneumatyczne) do systemów sterowania informujące o stanie obiektu lub wielkości fizycznej
  • Zasięg działania (wykrywania) czujnika indukcyjnego zależy od wielkości zamontowanej cewki elektromagnetycznej. Wielkość jego strefy roboczej to podstawowy parametr niezbędny jego do właściwego doboru. Zewnętrzny gwint na obudowie czujnika indukcyjnego umożliwia bezpośrednie jego wkręcenie w konstrukcję mocującą
  • Czujniki położenia tłoka Aventics można wygodnie i łatwo zamontować bezpośrednio w tulejach kształtowych napędów pneumatycznych (siłowników). Umożliwiają bezdotykową sygnalizację położenia (np. tłoka) siłowników pneumatycznych. W czujnikach położenia zabudowane są układy chroniące przed przepięciami oraz dioda sygnalizującą działanie. Pasują do wszystkich odmian napędów pneumatycznych
  • Dzięki systemom czujników Aventics można wykrywać obecność przedmiotów wykonanych z różnorodnych materiałów.
  • Czujnik ciśnienia i podciśnienia załącza lub wyłącza układ elektryczny w momencie osiągnięcia w układzie pneumatycznym wymaganej lub określonej wartości ciśnienia (podciśnienia). Te czujniki charakteryzują się małą histerezą
  • Systemy czujników są idealne do automatyzacji linii produkcyjnych, procesów technologicznych bądź gniazd produkcyjnych
  • Korpusy czujników mogą być wykonane z materiałów dostosowanych do pracy w trudnych warunkach otoczenia
  • Do wszystkich typów czujników dostępne są akcesoria i przewody niezbędne do podłączania ich do układów sterowania.