Systemy wizyjne Festo

Systemy wizyjne FESTO to zaawansowane przemysłowe urządzenia wykorzystywane w układach automatyki przemysłowej oraz na liniach produkcyjnych i technologicznych do kontroli, detekcji i pomiaru. W systemach wizyjnych używane są nowoczesne kamery wraz z urządzeniami dodatkowymi, które służą do rozpoznawania i identyfikowania cech obiektów, kontroli jakości oraz do odczytywania informacji z kodów kreskowych i matrycowych. Szczególnymi obszarami ich pracy są miejsca, gdzie zastępuje się układami automatyki pracownika, który nie jest zdolny do kontroli jakości produktów, np. ze względu na wysoką prędkość przesuwu taśmy produkcyjnej. Przy zastosowaniu systemów wizyjnych możliwa jest kontrola położenia i orientacji przedmiotów i obiektów. Ich zaletami są: zdolność do zapamiętania obrazu odniesienia,  wysoka rozdzielczość w całym polu widzenia kamery, szybkość rejestracji obrazu oraz szybka jego analiza (dzięki nowoczesnym algorytmom obróbki obrazu). Wysoka wydajność systemów wizyjnych FESTO wynika ze stabilności wzorca zapamiętanego przez komputer oraz z wysokiej niezawodności porównań kolejnych obrazów rejestrowanych przez kamery z tym wzorcem. Dzięki systemom wizyjnym FESTO uzyskuje się stabilność i odpowiednią jakość procesów produkcyjnych, zwiększa się wydajność oraz produktywność. Wpływają one bezpośrednio na poprawę jakości produktów końcowych, przyczyniając się do redukcji ilości wadliwych produktów (braków) i zmniejszając koszty reklamacji. W przemyśle spożywczym i tam gdzie produkowane i konfekcjonowane są środki płynne, systemami wizyjnymi można sprawdzać i kontrolować stan napełnienia oraz obecności produktu w opakowaniu.

Systemy wizyjne FESTO – co warto wiedzieć?

 • Są elementami układów sterowania w zaawansowanych liniach technologicznych i produkcyjnych, używanymi do wykrywania i kontroli określonych cech obiektów
 • Charakteryzują się kompaktowymi rozwiązaniami, co umożliwia ich szerokie zastosowanie
 • Spełniają funkcje czytnika wszystkich kodów, czujnika obiektów i czujnika koloru
 • Korzystają z szybkich i wydajnych algorytmów rozpoznawania
 • Mogą być stosowane do kontroli orientacji i położenia obiektów oraz wizualnej kontroli prawidłowości montażu
 • Wykorzystują rozbudowane filtry obrazu min. Gauss, erozja, rozszerzenie, mediana, średnia wartość, amplituda, odchylenie standardowe, funkcja wykrywania (filtracja) krawędziowa, mnożenie, odwrócenie
 • Mogą współpracować z zewnętrznymi źródłami światła
 • Dostępne są czujniki koloru typu SBSC-F
 • Systemy wizyjne FESTO są idealne do kontroli wizyjnej geometrii obiektu tj. jego wymiarów, poprawności kształtu, kompletności i prawidłowego wykonania
 • Stosowane także do wykrywania uszkodzeń i błędów wykonania powierzchni oraz jej odkształceń, pęknięć oraz zarysowań
 • Mogą być stosowane do kontroli stanu obiektu ze względu na prawidłową barwę lub skalę szarości
 • Pracują również w trudnych warunkach przemysłowych
 • Oferujemy również osprzęt do podłączania systemów wizyjnych do zaawansowanych układów sterowania.