Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10

Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 są przeznaczone do stosowania w instalacjach pneumatycznych i gazów neutralnych do łączenia przewodów przesyłających media robocze oraz do podłączania elementów układów pneumatycznych. Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 to systemy szybkich i bezpiecznych połączeń do stosowania w pneumatycznych systemach zasilania sprężonym powietrzem o ciśnieniu do 16 barów. Dzięki szybkozłączom bezpieczne NW10 DN10 można w szybki, prosty, wygodny i bezpieczny sposób łączyć przewody i węże pneumatyczne, przewody spiralne z odbiornikami bez użycia narzędzi. W ofercie szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 znajdują się elementy z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z końcówkami do przewodów pneumatycznych oraz wtyki będące alternatywą dla połączeń skręcanych lub wtykowych. Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 dostępne są w wykonaniach ze stali cynkowanej, stali nierdzewnej lub tworzywa. Nadają się do stosowania w wielu branżach przemysłowych oraz do zastosowań warsztatowych. Dla połączenia przewodu pneumatycznego przy pomocy szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 stosowane są dwa elementy – szybkozłączka (tzw. część damska) oraz wtyk (króciec, tzw. część męska). W przypadku stosowania szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 unika się efektu gwałtownego otwarcia połączenia i niekontrolowanego spadku ciśnienia oraz niekontrolowanego „wystrzelenia” i trzepotania przewodu. W szybkozłączach bezpiecznych NW10 DN10 z tuleją przesuwną najpierw następuje odcięcie gniazda i odpowietrzenie wtyku który znajduje się jeszcze w gnieździe. Po wypięciu wtyku (króćca) szybkozłącza bezpiecznego NW10 DN10 część damska szybkozłącza bezpiecznego NW10 DN10 spełnia rolę zaworu odcinającego, zamykającego automatycznie przepływ czynnika roboczego. Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 stosuje się do podłączania urządzeń mobilnych i przewoźnych, narzędzi pneumatycznych, pistoletów malarskich, pistoletów do zdmuchiwania i pompowania kół lub urządzeń znajdujących się w pewnej odległości od źródła zasilania. Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 i wtyki szybkozłączy posiadają znormalizowane wymiary, co pozwala na stosowanie różnorodnych ich kombinacji  z przewodami o różnych średnicach wykonanych z poliuretanu PU, poliamidu PA i polietylenu PL.

Rodzaje szybkozłączy bezpiecznych  NW10 DN10

W grupie szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 znajdują się: wtyki szybkozłączki NW10 z gwintem zewnętrznym, wtyki szybkozłączki NW10 pod przewód, szybkozłączki bezpieczne Cejn NW10 z gwintem zewnętrznym, szybkozłączki bezpieczne Cejn NW10 pod przewód, szybkozłączki bezpieczne Cejn NW10 z gwintem wewnętrznym oraz wtyki szybkozłączki NW10 z gwintem wewnętrznym.

Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 – co warto wiedzieć?

Szybkozłącza bezpieczne NW10 DN10 do bezpiecznego łączenia i rozłączania przewodów pneumatycznych bez efektu „wystrzelenia”, uderzeń i trzepotania przewodu.

Szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 do stosowania w rozwiązaniach przemysłowych i warsztatowych.

Zastosowanie szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 zapobiega niebezpiecznemu efektowi trzepotania przewodu co mogło by doprowadzić do obrażeń obsługującego.

Wtyki bezpieczne działają na zasadzie odpowietrzania przewodu poprzez wiele nacięć odpowietrzających i zapobiegają uderzaniu i trzepotaniu przewodu.

Dla szybkozłączy bezpiecznych NW10 DN10 z tuleją przesuwną najpierw następuje odcięcie gniazda i odpowietrzenie wtyku który znajduje się jeszcze w gnieździe.