Technika próźniowa, podciśnienie

Elementy znajdujące się w grupie technika próżniowa i podciśnienie wykorzystują do pracy energię medium roboczego jakim jest podciśnienie. Technika próżniowa znajduje szerokie zastosowanie przy konstruowaniu urządzeń do podnoszenia, przenoszenia, manipulowania i transportowania detali i elementów w procesach technologicznych i produkcyjnych, w tym zautomatyzowanych. Dzięki różnorodnym rozwiązaniom konstrukcyjnym zastosowanych w elementach techniki próżniowej i podciśnienia możliwe jest przenoszenie i manipulowanie elementami o różnych kształtach, różnej masie i wykonanych z różnych materiałów. Typowymi elementami techniki próżniowej są ssawki i przyssawki, mające bezpośredni kontakt z przedmiotem przenoszonym. Przyssawki i ssawki mają specjalnie zaprojektowany kształt i wielkość odpowiednie dla danej aplikacji i masy przenoszonego przedmiotu. Elementami służącymi do wytwarzanie podciśnienia (próżni) są pompy próżniowe lub eżektory. Eżektory wytwarzają podciśnienie korzystając z zasilania sprężonym powietrzem i są alternatywą dla typowych pomp próżniowych. Zaletą eżektorów jest możliwość ich instalowania bezpośrednio przy przyssawkach i ssawkach. Elementy techniki próżniowej i podciśnienia znajdują zastosowane we wszystkich branżach przemysłowych i mogą stanowić wyposażenie i osprzęt min. robotów i manipulatorów przemysłowych, urządzeń do podnoszenia blach, w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych (manipulatory przy wtryskarkach), w przyrządach montażowych i innych. W ofercie techniki próżniowej i podciśnienia znaleźć można także elementy pomocnicze i armaturę służąco do przesyłania i sterowania podciśnieniem i próżnią (np. zawory redukcyjne, zbiorniki, elektrozawory do podciśnienia, filtry itp.)

Rodzaje elementów w grupie technika próżniowa i podciśnienie.

Oferta elementów techniki próżniowej i podciśnienia obejmuje: przyłącza obrotowe wielokrotne, przyłącza obrotowe pojedyncze, precyzyjne wyłączniki ciśnieniowe do podciśnienia do 320 bar, wyłączniki ciśnieniowe do podciśnienia do 400 bar, lekkie przewody do podciśnienia bardzo elastyczne, przewody odciągowe do podciśnienia, manometry do podciśnienia/ Wakuometry, zbiorniki na podciśnienie, zbiorniki na próżnie, mini reduktory do podciśnienia, precyzyjne reduktory do podciśnienia, reduktory podciśnienia 6-160m3/h, reduktory podciśnienia, elektrozawory 3/2 do podciśnienia, elektrozawory 2/2 do podciśnienia, filtry podciśnieniowe wtykowe, filtry do próżni 1/2", filtry do podciśnienia i próżni, zawory zwrotne do podciśnienia, kompensatory poziomu do ssawek i przyssawek, uchwyty do przyssawek, przyssawki owalne 2,5 mieszkowe fi 25-75 mm, przyssawki owalne fi 15-100 mm, przyssawki 2,5 mieszkowe fi 10-40 mm, ssawki płaskie z uchwytem fi 40-200 mm, ssawki płaskie z uchwytem fi 60-95 mm ssawki płaskie z uchwytem fi 30-225 mm przyssawki 4,5 mieszkowe fi 20-50 mm seria P, przyssawki 1,5 mieszkowe fi 20-50 mm seria P, przyssawki 1,5 mieszkowe fi 6- 16 mm seria P, ssawki płaskie ożebrowane z uchwytem fi 20-50 mm seria P, ssawki płaskie ożebrowane fi 20-50 mm seria P, ssawki płaskie fi 5-16 mm seria P, tłumiki hałasu z tworzywa wypełniony granulatem, tłumiki hałasu do pomp podciśnieniowych, pompy podciśnieniowe eżektorowe do 320 l/min, max. 98,9%, eżektor wielokomorowy VILP4-2, eżektor wielokomorowy VILP4-1, pompy podciśnieniowe eżektorowe do 9600 l/min, max. 90%, eżektor wielokomorowy VIP4-2, eżektor wielokomorowy VIP4-2, pompy podciśnieniowe eżektorowe do 5700 l/min max. 90%, eżektor wielokomorowy VLP4-2, eżektor wielokomorowy VLP4-1, pompy podciśnieniowe eżektorowe do 9600 l/min max. 70%, eżektor wielokomorowy VIPS4-2, eżektor wielokomorowy VIPS4-2, pompy podciśnieniowe eżektorowe do 200 l/min max. 90%, eżektor wielokomorowy VLPS3-2, eżektor wielokomorowy VLPS3-1 oraz pompy podciśnieniowe eżektorowe do 160 l/min max. 64%.

Technika próżniowa, podciśnienie – co warto wiedzieć?

Elementy z grupy technika próżniowa, podciśnienie do zastosowań przemysłowych przy przenoszeniu, podnoszeniu, transportowaniu i manipulowaniu różnorodnymi przedmiotami i detalami.

Elementy z grupy technika próżniowa, podciśnienie są powszechnie wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu.

Standardowe wykonania ssawek i przyssawek przeznaczone są do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów płaskich (arkusze blach, sklejki, płyt wiórowych, płyt meblowych, arkusze papieru i folii, tektura, pudełka kartonowe itp.).

Różnorodność wykonań ssawek i przyssawek pozwala na przenoszenie i podnoszenie oraz manipulowanie przedmiotami o skomplikowanych kształtach wykonanych z różnorodnych materiałów.

Specjalne rozwiązania ssawek i przyssawek pozwalają na przenoszenie materiałów porowatych i półprzepuszczalnych.

Eżektory stanowią ekonomiczną alternatywę dla typowych pomp próżniowych.