Uzdatnianie sprężonego powietrza Aventics

Elementy uzdatniania sprężonego powietrza Aventics to odznaczające się nowoczesnym designem elementy służące prawidłowemu przygotowaniu sprężonego powietrza, które jest niezbędne dla właściwej pracy elementów pneumatycznych. Zastosowanie elementów uzdatniania sprężonego Aventics zwiększa trwałość elementów pneumatyki, wydłuża okresy międzyremontowe oraz polepsza parametry pracy napędów pneumatycznych.
Przygotowanie sprężonego powietrza polega na oczyszczeniu medium roboczego z cząstek stałych i wody (w postaci ciekłej) oraz oleju dla uzyskania wymaganej klasy czystości.
Do usuwania cząstek stałych i częściowo wody służą filtry Aventics.
Do ustawienia wymaganej wartości ciśnienia roboczego stosowane są regulatory ciśnienia Aventics.
Za pomocą smarownicy Aventics, (gdy jest to wymagane), do medium roboczego wprowadzana jest mgła olejowa, która docierając do elementów pneumatyki smaruje i obniża opory ruchu części i uszczelnień w siłownikach i zaworach oraz wydłuża ich trwałość.
Dzięki zespołom uzdatniania powietrza Aventics można tworzyć układy zasilania sprężonym powietrzem w wielu nowoczesnych aplikacjach.
Elementy uzdatniania sprężonego powietrza Aventics stanowią wyposażenie instalacji pneumatycznych we wszystkich branżach przemysłu.

Elementy uzdatniania sprężonego Aventics – co warto wiedzieć?

 • Elementy uzdatniania powietrza Aventics odznaczają się nowoczesną konstrukcją, estetycznym wykonaniem i bardzo dobrymi parametrami
 • Są idealnym rozwiązaniem przeznaczonym do zabudowy w nowoczesnych maszynach i urządzeniach
 • Stosowanie elementów uzdatniania sprężonego Aventics jest niezbędne dla właściwej pracy elementów pneumatyki.
 • Regulator z filtrem mogą być połączone w jeden element, dostępne są także 2-elementowe zespoły uzdatniania powietrza Aventics, złożone z filtroregulatora oraz smarownicy oraz 3-elementowe czyli filtr, zawór redukcyjny i smarownica
 • Zespoły uzdatniania sprężonego powietrza Aventics są stosowane w celu obniżenia kosztów i ograniczenia miejsca pod zabudowę
 • Smarownica Aventics ma możliwość napełniania olejem pod ciśnieniem, bez konieczności odpowietrzania instalacji i wyłączania urządzeń z ruchu
 • Zawory wolnego startu Aventics zabezpieczają układ przed gwałtownym ruchem siłowników podczas uruchamiania
 • Zawory załączające Aventics 3/2 oraz zawory kulowe 3/2 z odpowietrzeniem to wygodny sposób na podłączanie do filtrów, regulatorów i stacji przygotowania medium roboczego oraz odpowietrzania instalacji pneumatycznych
 • Regulatory i filtroregulatory standardowo wyposażone są w manometr
  do filtrów Aventics są dostępne automatyczne spusty kondensatu (jako standardowy jest montowany spust półautomatyczny)
 • Do regulatorów, filtrów, smarownic oraz stacji przygotowania powietrza Aventics dedykowane są elementy montażowe, części zamienne i inne materiały eksploatacyjne
 • Elementy dodatkowe i akcesoria zwiększają funkcjonalność i pozwalają na budowę nowoczesnych i rozbudowanych stacji (bloków) przygotowania powietrza.