Wibratory pneumatyczne

Wibratory pneumatyczne są elementami wykorzystywanymi w maszynach urządzeniach i liniach produkcyjnych i technologicznych. Głównym zadaniem stawianym wibratorom pneumatycznym jest generowanie drgań w celu napęd maszyn wibracyjnych (np. podajniki i dozowniki wibracyjne). Innym zastosowaniem wibratorów pneumatycznych jest usuwanie zalegających materiałów sypkich i pyłów gromadzących się na ściankach  rurociągów lub zbiorników. Instalacje materiałów sypkich z zabudowanymi wibratorami pneumatycznymi nie są narażone na gromadzenie się w nich i zaleganie przesyłanych produktów. Wibratory pneumatyczne używane są także w liniach produkcyjnych i technologicznych do wspomagania transportu i przesuwania części. Mogą być także wykorzystywane do wspomagania opróżniania zbiorników i rurociągów zasilających. Wibratory pneumatyczne tłokowe nie wymagają żadnych zaworów sterujących potrzebnych do pracy ze względu na wewnętrzny rozrząd powietrza, praca urządzenia rozpoczyna się w momencie podania sprężonego powietrza (np. z wykorzystaniem zaworów o funkcji 3/2). Mocowanie wibratorów pneumatycznych do urządzenia odbywa się poprzez jego zabudowanie bezpośrednio na jego konstrukcji. Regulacja częstotliwości „uderzeń” odbywa się bezstopiowo poprzez regulację ciśnienia zasilania. 

Wibratory kulkowe i rolkowe stosowane są do opróżniania zbiorników produktów sypkich mineralnych i spożywczych w przemyśle cementowniczym, spożywczym (mąki, cukru, proszków spożywczych), farmaceutyce lub przy produkcji środków czystości.

Rodzaje wibratorów pneumatycznych.

W grupie wibratorów pneumatycznych znajdują się: wibratory pneumatyczne turbinowe, wibratory pneumatyczne rolkowe, wibratory pneumatyczne kulkowe oraz wibratory pneumatyczne tłokowe.

Wibratory pneumatyczne – co warto wiedzieć?

Wibratory pneumatyczne to trwałe i niezawodne urządzenia do generowania drgań do zastosowań przemysłowych w napędach maszyn wibracyjnych.

Wibratory pneumatyczne zapobiegają gromadzeniu się materiałów sypkich co może doprowadzić do zapchania rurociągów służących do ich transportowania.

Częstotliwość pracy wibratorów pneumatycznych regulowana jest poprzez zmianę ciśnienia zasilania.

Wibratory pneumatyczne nie wymagają żadnych zaworów sterujących.

Wibratory kulowe generują drgania o wysokiej częstotliwości o małej amplitudzie i mogą pracować w środowisku zanieczyszczonym.

Wibratory tłokowe wytwarzają drgania które są ukierunkowane i mogą być montowane w dowolnym położeniu. Częstotliwość i amplituda drgań kierunkowych regulowana jest bezstopniowo.

Wibratory turbinowe posiadają szczególnie szeroki zakres zmian częstotliwości drgań co umożliwia ich wszechstronne zastosowanie. Regulacja częstotliwości drgań zapewnia odpowiednia regulacja ciśnienia zasilania sprężonym powietrzem.

Montaż wibratorów pneumatycznych odbywa się bezpośrednio do konstrukcji maszyny lub urządzenia.