Zawory iglicowe

Zawory iglicowe są elementami armatury stosowanymi w instalacjach przemysłowych. Zaliczane są do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego. Przeznaczone są do czynników roboczych ciekłych i gazowych. Dzięki łagodnej charakterystyce otwarcia i zamknięcia przy pomocy zaworów iglicowych można podłączać osprzęt (np. manometry, przetworniki pomiarowe) i elementy w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki przemysłowej. Zawory o konstrukcji iglicowej odznaczają się bardzo precyzyjnymi właściwościami regulacji przepływu. W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych zawory iglicowe spełniają różne funkcje: przedmuchiwanie instalacji, odwodnienie. Zadaniem im stawianym jest zamykanie i otwieranie przepływu czynnika roboczego lub ręczna regulacja jego przepływu. W zaworach  iglicowych elementem odcinającym i służącym do regulacji przepływu jest iglica zabudowana w gnieździe. Ruch iglicy przymyka lub otwiera kanały w zaworze. W zaworach zastosowano różne materiały uszczelnień (np. NBR, PTFE, VITON itp.) oraz materiały konstrukcyjne korpusów (mosiądz, stal nierdzewna). Pozwala to na posługiwanie się zaworami iglicowymi do sterowania mediami w szerokim zakresie ciśnień roboczych i w dużym zakresie temperatur pracy. Materiały z jakich wykonano korpus, umożliwiają  stosowanie zaworów iglicowych w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją. W grupie zaworów iglicowych znajdują się także zawory o innej konstrukcji (zaciskowe, membranowe i odcinające), które posiadają możliwość sterowania pneumatycznego, do stosowania w układach automatyki przemysłowej oraz w procesach przemysłowych i liniach produkcyjnych.

Zaworami iglicowymi steruję się ręcznie za pomocą pokrętła. Przyłącza zaworów wykonywane są w różnych standardach (np. gwintowane, zaciskowe do rury). Umożliwia to zaworom iglicowym pracę we wszystkich rodzajach instalacji mediów roboczych w tym sprężonego powietrza, gazów technicznych, tlenu, cieczy hydraulicznych, gazu ziemnego, wody przemysłowej i pitnej, czynników grzewczych i chłodzących, mediów w instalacjach C.O. i innych.

Rodzaje zaworów iglicowych

W grupie zaworów iglicowych znajdują się: zawory iglicowe z mosiądzu niklowanego do 18 bar, zawory iglicowe z mosiądzu do 100 bar, zawory odcinające ze stali nierdzewnej do 14 bar, zawory odcinające ze stali nierdzewnej do 16 bar, zawory odcinające skośne do gazu do 10 bar, zawory spustowe do 10 bar, zawory zaciskowe pneumatyczne gwintowane do 16 bar, zawory odcinające pneumatyczne do 10 bar, pneumatyczne zawory membranowe NC, PVCU, zawory iglicowe ze stali nierdzewnej do 300 bar, zawory odcinające mosiężne do 16 bar, zawory grzybkowe odcinające ze stali nierdzewnej do 16 bar, zaciski do przewodów, zawory zaciskowe pneumatyczne kołnierzowe do 6 bar, zawory iglicowe ze stali nierdzewnej do 400 bar, zawory iglicowe hydrauliczne z pokrętłem do 400 bar, zawory odcinające mosiężne do 10 bar, zawory odcinające skośne ze stali nierdzewnej do 40 bar, zawory skośne pneumatyczne 2/2 Eco Line, pneumatyczne zawory membranowe NO, PVCU, ręczne zawory membranowe, zawory odcinające kątowe do 40 bar, zawory grzybkowe odcinające mosiężne do 20 bar, zawory szybko zamykające do 16 bar, zawory spustowe do 20 bar, odpowietrzniki do zbiorników, zawory skośne pneumatyczne 2/2.

Zawory iglicowe – co warto wiedzieć?

Zawory iglicowe do zastosowań przemysłowych w instalacjach wielu mediów roboczych.

Prosta i niezawodna konstrukcja.

Duże zakresy ciśnień i temperatur pracy (do PN 400 i 200°C).

Łagodna charakterystyka otwarcia zaworów iglicowych (narastania przepływu) pozwala na bezpieczne podłączania elementów pomiarowych.

Przyłącza wykonane jako gwintowane lub z przyłączkami zaciskowymi do rury.

Zawory iglicowe standardowo są sterowane ręcznie przy pomocy pokrętła.

W grupie zawory iglicowe znajdują się zawory odcinające, membranowe i zaciskowe z przyłączami gwintowanymi sterowane pneumatycznie.