Zawory iglicowe

Zawory iglicowe są elementami armatury stosowanymi w instalacjach przemysłowych. Zaliczane są do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego. Przeznaczone są do czynników roboczych ciekłych i gazowych. Dzięki łagodnej charakterystyce otwarcia i zamknięcia przy pomocy zaworów iglicowych można podłączać osprzęt (np. manometry, przetworniki pomiarowe) i elementy w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki przemysłowej. Zawory o konstrukcji iglicowej odznaczają się bardzo precyzyjnymi właściwościami regulacji przepływu. W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych zawory iglicowe spełniają różne funkcje: przedmuchiwanie instalacji, odwodnienie. Zadaniem im stawianym jest zamykanie i otwieranie przepływu czynnika roboczego lub ręczna regulacja jego przepływu. W zaworach  iglicowych elementem odcinającym i służącym do regulacji przepływu jest iglica zabudowana w gnieździe. Ruch iglicy przymyka lub otwiera kanały w zaworze. W zaworach zastosowano różne materiały uszczelnień (np. NBR, PTFE, VITON itp.) oraz materiały konstrukcyjne korpusów (mosiądz, stal nierdzewna). Pozwala to na posługiwanie się zaworami iglicowymi do sterowania mediami w szerokim zakresie ciśnień roboczych i w dużym zakresie temperatur pracy. Materiały z jakich wykonano korpus, umożliwiają  stosowanie zaworów iglicowych w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją.
W grupie zaworów iglicowych znajdują się także zawory o innej konstrukcji (zaciskowe, membranowe i odcinające), które posiadają możliwość sterowania pneumatycznego, do stosowania w układach automatyki przemysłowej oraz w procesach przemysłowych i liniach produkcyjnych.

Zaworami iglicowymi steruję się ręcznie za pomocą pokrętła. Przyłącza zaworów wykonywane są w różnych standardach (np. gwintowane, zaciskowe do rury). Umożliwia to zaworom iglicowym pracę we wszystkich rodzajach instalacji mediów roboczych w tym sprężonego powietrza, gazów technicznych, tlenu, cieczy hydraulicznych, gazu ziemnego, wody przemysłowej i pitnej, czynników grzewczych i chłodzących, mediów w instalacjach C.O. i innych.


Zawory iglicowe – co warto wiedzieć?

  • Oferujemy zawory iglicowe do zastosowań przemysłowych w instalacjach wielu mediów roboczych
  • Charakteryzują się prostą i niezawodną konstrukcją
  • Pracują w dużym zakresie ciśnień i temperatur pracy (do PN 400 i 200°C)
  • Mają łagodną charakterystykę otwarcia (narastania przepływu), pozwalającą na bezpieczne podłączanie elementów pomiarowych
  • Ich przyłącza wykonane są jako gwintowane lub z przyłączkami zaciskowymi do rury
  • Standardowo są sterowane ręcznie przy pomocy pokrętła
  • W grupie zaworów iglicowych znajdują się zawory odcinające, membranowe i zaciskowe z przyłączami gwintowanymi sterowane pneumatycznie.