Zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne, elektrozawory

Zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne i elektrozawory to elementy pneumatyki i automatyki przemysłowej należące do grupy elementów sterujących kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Zawory pneumatyczne i elektrozawory nazywane są także zaworami rozdzielającymi lub rozdzielaczami.  Zawory pneumatyczne i elektrozawory charakteryzują się następującymi cechami: ilość dróg przepływu (zawory pneumatyczne i elektrozawory 2-drogowe, 3-drogowe, 4-drogowe i 5-drogowe), ilość położeń (zawory pneumatyczne i elektrozawory 2-położeniowe i 3-położeniowe), rodzaj sterowania (zawory rozdzielające sterowane elektromagnetycznie, pneumatycznie, mechanicznie, ręcznie lub w sposób mieszany), sposób sterowania (zawory rozdzielające sterowane bezpośrednio lub pośrednio) oraz wielkość zaworów pneumatycznych i elektrozaworów rozumiana jako wielkość otworów przyłączeniowych. Najbardziej popularnymi wersjami zaworów rozdzielających są zawory monostabilne (z jednym stabilnym położeniem) lub bistabilne (z dwoma stabilnymi położeniami). Zawory pneumatyczne i elektrozawory mogą być montowane w instalacjach bezpośrednio przewodem za pomocą przyłączek i złączek (tzw. zawory rozdzielające przewodowe), na płytach przyłączeniowych lub wyspach zaworowych. Szczególną odmianą montażu zaworów pneumatycznych i elektrozaworów jest wersja NAMUR, która stosowana jest do bezpośredniego mocowania na napędach pneumatycznych obrotowych. Przy pomocy zaworów pneumatycznych i elektrozaworów steruję się np. elementami wykonawczymi (siłownikami) jednostronnego i dwustronnego działania o ruchu liniowym i obrotowym w pneumatycznych układach sterujących i regulacyjnych. Do sterowania siłownikami jednostronnego działania stosowane są zawory pneumatyczne i elektrozawory 3-drogowe, natomiast siłownikami dwustronnego działania steruje się za pomocą zaworów pneumatycznych i elektrozaworów 5-drogowych.  Dzięki zaworom  pneumatycznym i elektrozaworom można realizować skomplikowane układy sterowania w maszynach, urządzeniach oraz budować układy regulacji w procesach przemysłowych i produkcyjnych. Grupa zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne i elektrozawory zawiera także inne przydatne w budowie układów pneumatycznych i hydraulicznych elementy pomocnicze i akcesoria. Zawory bezpieczeństwa to elementy wykorzystywane zwykle w zbiornikach ciśnieniowych do zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia spowodowanym np. nagrzewaniem się medium roboczego w zbiorniku.

Rodzaje zaworów bezpieczeństwa, zaworów pneumatycznych i elektrozaworów.

Grupa asortymentowa zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne i elektrozawory obejmuje następujące wyroby:

- zawory bezpieczeństwa,

- elektrozawory 2/2 i 3/2 NO, NC,

- mini zawory 2/2, 3/2 i 4/2,

- elektrozawory 3/2 (zawory sterowane elektromagnetycznie 3/2),

- elektrozawory 3/2, 5/2, 5/3 (zawory sterowane elektromagnetycznie 3/2, 5/2, 5/3),

- zawory mechaniczne 3/2, 5/2, 5/3 (zawory sterowane mechanicznie 3/2, 5/2, 5/3),

- zawory pneumatyczne 3/2, 5/2, 5/3 (zawory sterowane pneumatycznie 3/2, 5/2, 5/3),

- elektrozawory AIRTEC (zawory sterowane elektromagnetycznie AIRTEC),

- zawory specjalne,

- elektrozawory ISO 5991 wielkość 1, 2 i 3 (zawory sterowane elektromagnetycznie ISO 5991),

- zawory ze stali nierdzewnej,

- zawory funkcyjne,

- zawory dławiące, dławiąco-zwrotne,

- zawory zwrotne,

- zawory zwrotne z koszykiem,

- tłumiki hałasu,

- zawory hydrauliczne, akcesoria hydrauliczne, akcesoria elektroniczne.