Zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne, elektrozawory

Zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne i elektrozawory to elementy pneumatyki i automatyki przemysłowej należące do grupy elementów sterujących kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Zawory pneumatyczne i elektrozawory nazywane są także zaworami rozdzielającymi lub rozdzielaczami. Zawory pneumatyczne i elektrozawory charakteryzują się następującymi cechami: ilość dróg przepływu (zawory pneumatyczne i elektrozawory 2-drogowe, 3-drogowe, 4-drogowe i 5-drogowe), ilość położeń (zawory pneumatyczne i elektrozawory 2-położeniowe i 3-położeniowe), rodzaj sterowania (zawory rozdzielające sterowane elektromagnetycznie, pneumatycznie, mechanicznie, ręcznie lub w sposób mieszany), sposób sterowania (zawory rozdzielające sterowane bezpośrednio lub pośrednio) oraz wielkość zaworów pneumatycznych i elektrozaworów rozumiana jako wielkość otworów przyłączeniowych. Najbardziej popularnymi wersjami zaworów rozdzielających są zawory monostabilne (z jednym stabilnym położeniem) lub bistabilne (z dwoma stabilnymi położeniami). Zawory pneumatyczne i elektrozawory mogą być montowane w instalacjach bezpośrednio przewodem za pomocą przyłączek i złączek (tzw. zawory rozdzielające przewodowe), na płytach przyłączeniowych lub wyspach zaworowych. Szczególną odmianą montażu zaworów jest wersja NAMUR, która stosowana jest do bezpośredniego mocowania na napędach pneumatycznych obrotowych. Przy pomocy zaworów steruję się np. elementami wykonawczymi (siłownikami) jednostronnego i dwustronnego działania o ruchu liniowym i obrotowym w pneumatycznych układach sterujących i regulacyjnych. Do sterowania siłownikami jednostronnego działania stosowane są zawory 3-drogowe, natomiast siłownikami dwustronnego działania steruje się za pomocą zaworów 5-drogowych.  Dzięki zaworom  pneumatycznym i elektrozaworom można realizować skomplikowane układy sterowania w maszynach, urządzeniach oraz budować układy regulacji w procesach przemysłowych i produkcyjnych. Grupa zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne i elektrozawory zawiera także inne przydatne w budowie układów pneumatycznych i hydraulicznych elementy pomocnicze i akcesoria. Zawory bezpieczeństwa to elementy wykorzystywane zwykle w zbiornikach ciśnieniowych do zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia spowodowanym np. nagrzewaniem się medium roboczego w zbiorniku.


Rodzaje zaworów bezpieczeństwa, zaworów pneumatycznych i elektrozaworów


Grupa asortymentowa zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne i elektrozawory obejmuje następujące wyroby:

 • zawory bezpieczeństwa,
 • elektrozawory 2/2 i 3/2 NO, NC,
 • mini zawory 2/2, 3/2 i 4/2,
 • elektrozawory 3/2 (zawory sterowane elektromagnetycznie 3/2),
 • elektrozawory 3/2, 5/2, 5/3 (zawory sterowane elektromagnetycznie 3/2, 5/2, 5/3),
 • zawory mechaniczne 3/2, 5/2, 5/3 (zawory sterowane mechanicznie 3/2, 5/2, 5/3),
 • zawory pneumatyczne 3/2, 5/2, 5/3 (zawory sterowane pneumatycznie 3/2, 5/2, 5/3),
 • elektrozawory AIRTEC (zawory sterowane elektromagnetycznie AIRTEC),
 • zawory specjalne,
 • elektrozawory ISO 5991 wielkość 1, 2 i 3 (zawory sterowane elektromagnetycznie ISO 5991),
 • zawory ze stali nierdzewnej,
 • zawory funkcyjne,
 • zawory dławiące, dławiąco-zwrotne,
 • zawory zwrotne,
 • zawory zwrotne z koszykiem,
 • tłumiki hałasu,
 • zawory hydrauliczne, akcesoria hydrauliczne, akcesoria elektroniczne.


Zobacz także: