Zawory funkcyjne

Zastosowanie zaworów funkcyjnych


Zawory funkcyjne to obszerna grupa elementów uzupełniających i pomocniczych do stosowania w instalacjach i układach automatyki różnych mediów roboczych (m.in. sprężonego powietrza). Dzięki zaworom funkcyjnym można uzyskiwać niezbędne lub wymagane funkcje w układach roboczych, takie jak np. regulacja prędkości ruchu napędów, sygnalizacja występowania ciśnienia w instalacji czy zabezpieczenie przed cofaniem ciśnienia. W grupie zaworów funkcyjnych występują także złącza sygnałowe, które mogą zastępować typowe czujniki położenia tłoka do realizacji cykli pracy siłowników pneumatycznych. Przy pomocy zaworów zwrotnych sterowanych, znajdujących się w grupie zaworów funkcyjnych, można zatrzymywać i blokować niekontrolowane ruchy siłowników pneumatycznych, będące skutkiem awarii zaworów sterujących, bądź po przerwaniu przewodów zasilających.

Zawory funkcyjne – co warto wiedzieć?

  • Zawory funkcyjne to elementy zwiększające funkcjonalność układów sterujących i napędowych, głównie pneumatycznych
  • Zawory dławiąco-zwrotne do bezstopniowej regulacji prędkości ruchu siłowników pneumatycznych o ruchach liniowych i obrotowych
  • Wskaźniki ciśnienia służą do wzrokowej identyfikacji występowania ciśnienia w przewodach i instalacjach mediów roboczych
  • Zawory zwrotne sterowanie wykorzystywane są w układach zabezpieczających przed niekontrolowanymi ruchami siłowników występujących np. przy przerwaniu przewodów zasilających lub awarii zaworów sterujących
  • Zawory funkcyjne wtykowe do wygodnego, szybkiego i wielokrotnego podłączania przewodów pneumatycznych
  • Złącza sygnałowe zastępują w układach sterowania siłownikami pneumatycznymi typowe czujniki położenia lub zawory krańcowe (krańcówki).