Zawory funkcyjne

Zawory funkcyjne to grupa obszerna grupa elementów uzupełniających do instalacji i układów automatyki różnych mediów roboczych (min. sprężonego powietrza). Dzięki zaworom funkcyjnym można uzyskiwać niezbędne lub wymagane funkcje w układach roboczych, takie jak min. regulację prędkości ruchu napędów, sygnalizację występowania ciśnienia w instalacji czy zabezpieczenia przed cofaniem ciśnienia. W grupie zaworów funkcyjnych występują także złącza sygnałowe, które mogą zastępować typowe czujniki położenia tłoka do realizacji cyklów pracy siłowników pneumatycznych. Przy pomocy zaworów zwrotnych sterowanych znajdujących się w grupie zaworów funkcyjnych można zatrzymywać i blokować niekontrolowane ruchy siłowników pneumatycznych, będące skutkiem awarii zaworów sterujących, bądź po przerwaniu przewodów zasilających.

Rodzaje zaworów funkcyjnych.

W asortymencie zaworów funkcyjnych znajdują się: zawory szybkiego spustu kompaktowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne wtykowe, zawory zwrotne wtykowe z gwintem zewnętrznym (o-ring), zawory zwrotne wtykowe z gwintem zewnętrznym (teflon), złączki wtykowe odcinające grodziowe przelotowe, złączki wtykowe odcinające przelotowe, złączki kątowe wtykowe odcinające z gwintem zewnętrznym (oring), złączki kątowe wtykowe odcinające z gwintem zewnętrznym (teflon), złączki proste wtykowe odcinające z gwintem zewnętrznym (o-ring), złączki proste wtykowe odcinające z gwintem zewnętrznym (teflon), zawory 3/2 z gwintami zewnętrznymi (o-ring), zawory 3/2 z gwintami zewnętrznymi (teflon), zawory wtykowe 3/2, zawory wtykowe 3/2 z gwintem zewnętrznym (o-ring), zawory wtykowe 3/2 z gwintem zewnętrznym (teflon), kątowe zawory wtykowe grodziowe, kątowe zawory wtykowe, kątowe zawory wtykowe z gwintem zewnętrznym (o-ring), kątowe zawory wtykowe z gwintem zewnętrznym (teflon), zawory wtykowe odcinające grodziowe,  zawory odcinające wtykowe, zawory odcinające wtykowe z gwintem zewnętrznym (o-ring), zawory odcinające wtykowe z gwintem zewnętrznym (teflon), zawory redukcyjne ciśnienia różnicowe, zawory regulacyjne ciśnienia do siłownika, manometry wtykowe, wskaźniki ciśnienia nierdzewne, wskaźniki ciśnienia grodziowe, wskaźniki ciśnienia z gwintem zewnętrznym, zawory dławiąco zwrotne kompaktowe, zawory dławiąco zwrotne z mosiądzu niklowanego z pokrętłem na śrubę, zawory dławiące/zawory dławiąco zwrotne z tworzywa sztucznego ze złączką skręcaną, zawory dławiące/zawory dławiąco zwrotne z aluminium ze złączką skręcaną, zawory dławiące/zawory dławiąco zwrotne z aluminium z gwintami,  zawory dławiące/zawory dławiąco zwrotne z mosiądzu niklowanego ze złączką skręcaną, zawory dławiące/zawory dławiąco zwrotne z mosiądzu niklowanego z gwintami,    zawory dławiące/zawory dławiąco zwrotne ze stali nierdzewnej, zawory dławiąco zwrotne proste do siłowników,  zawory dławiąco zwrotne (o-ring), zawory dławiąco zwrotne (teflon), zawory dławiąco zwrotne mini, złącza sygnałowe obrotowe, regulatory ciśnienia z zaworem zwrotnym, zawory zwrotne sterowane, zawory stopu, mini zawory z dźwignia 4/2 oraz mini zawory z dźwignia 2/2 i 3/2.

Zawory funkcyjne – co warto wiedzieć?

Zawory funkcyjne to elementy zwiększające funkcjonalność układów sterujących i napędowych, głównie pneumatycznych.

Zawory dławiąco-zwrotne do bezstopniowej regulacji prędkości ruchu siłowników pneumatycznych o ruchach liniowych i obrotowych

Wskaźniki ciśnienia służą do wzrokowej identyfikacji występowania ciśnienia w przewodach i instalacjach mediów roboczych.

Zawory zwrotne sterowanie wykorzystywane są w układach zabezpieczających przed niekontrolowanymi ruchami siłowników występujących np. przy przerwaniu przewodów zasilających lub awarii zaworów sterujących

Zawory funkcyjne wtykowe do wygodnego, szybkiego i wielokrotnego podłączania przewodów pneumatycznych.

Złącza sygnałowe zastępują w układach sterowania siłownikami pneumatycznymi typowe czujniki położenia lub zawory krańcowe (krańcówki).