Zawory kulowe gwintowane lub spawane

Zawory kulowe gwintowane i spawane to elementy do stosowania w instalacjach przemysłowych. Należą do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego. Nadają się do czynników  roboczych ciekłych i gazowych. Zadaniem im stawianym jest odcinanie przepływu czynnika roboczego lub sterowanie jego kierunkiem. Zawory kulowe odcinające służą do całkowitego zamykania lub otwierania przepływu medium roboczego. Ze względów konstrukcyjnych nie powinny być eksploatowane jako zawory regulacyjne. W tych zaworach elementem odcinającym (sterującym kierunkiem przepływu) jest precyzyjna kula wykonana z wytrzymałych materiałów zabudowana obrotowo i uszczelniona w korpusie. W konstrukcji zaworów zastosowano różne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.) oraz materiały konstrukcyjne korpusów (mosiądz, stal węglowa, stal szlachetna, tworzywa sztuczne, żeliwo). Pozwala to na posługiwanie się nimi do sterowania mediami w szerokim zakresie ciśnień roboczych i w dużym zakresie temperatur pracy. Materiały z jakich wykonano korpus, umożliwiają stosowanie tych zaworów w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją.

Zawory kulowe gwintowane i spawane zapewniają wysoką szczelność wewnętrzną i zewnętrzną. Zaworami tymi można sterować ręcznie, pneumatycznie lub elektrycznie. Pozwala to na ich stosowanie w układach automatycznego sterowania procesami przemysłowymi i produkcyjnymi i w liniach produkcyjnych. Przyłącza zaworów wykonywane są w różnych standardach (np. gwintowane, kołnierzowe). Umożliwia to pracę we wszystkich rodzajach instalacji czynników roboczych, w tym sprężonego powietrza, gazów technicznych, tlenu, cieczy hydraulicznych, gazu ziemnego, wody przemysłowej i pitnej, czynników grzewczych i chłodzących, mediów w instalacjach C.O., materiałów płynnych zanieczyszczonych i innych.


Zawory kulowe gwintowane i spawane – co warto wiedzieć?

  • Oferujemy najwyższej jakości zawory kulowe do zastosowań przemysłowych
  • Dostosowane do montażu przy pomocy standardowych gwintowanych elementów złącznych lub dostosowane do wspawania w instalację rurową.
  • Przyłącza są wykonane wg ISO228/1 lub z gwintami NPT
  • Zawory kulowe z końcówkami do spawania wykonane są jako typ doczołowy „but welding – BW”
  • Zawory kulowe standardowo są wyposażone w dźwignię do sterowania ręcznego lub pokrętło
  • W ofercie posiadamy zawory kulowe gwintowane i spawane z przyłączem zgodnym z ISO5211 dające możliwość montażu napędu pneumatycznego, elektrycznego lub hydraulicznego
  • Różnorodność wykonań pozwala na wszechstronne wykorzystywane w napędach maszyn, urządzeń oraz w procesach przemysłowych i technologicznych, w tym w przemyśle spożywczym
  • Zawory kulowe z niniejszej grupy towarowej mogą być dostarczone z certyfikatami zgodnymi z EN331, EN10204, DVGW, KTW (woda pitna), TA-Luft i inne
  • Mogą pracować w instalacjach mediów gazowych i płynnych
  • Łatwy dostęp do części zamiennych