Zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie

Grupa zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie zawiera szeroki asortyment elementów automatyki przemysłowej i armatury z napędem napędem pneumatycznym wykorzystywanej na liniach i w procesach technologicznych. Zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie znajdują zastosowanie w sterowaniu mediami roboczych ciekłymi i gazowymi. Szczególnie nadają się do automatyzacji procesów produkcyjnych, a ich zaletą jest możliwość sterowania zdalnego przy pomocy elektrozaworów, zaworów sterowanych pneumatycznie oraz zaworów sterowanych mechanicznie. Napędy pneumatyczne stosowane do uruchamiania zaworów kulowych posiadają standardowe przyłącze NAMUR umożliwiające montaż zaworu rozdzielającego NAMUR, co przyspiesza działanie siłownika. Montaż zaworów kulowych sterowanych pneumatycznie w instalacjach odbywa się poprzez standardowe przyłącza gwintowane, za pośrednictwem kołnierzy lub wspawanie. Montaż przepustnic z napędem pneumatycznym może być wykonany w wersji międzykołnierzowej - typ wafer oraz dokołnierzowej z gwintowanymi otworami w obudowie - typ lug. Głównym zadaniem stawianym zaworom kulowym i przepustnicom jest zamykanie i otwieranie przepływu czynnika roboczego lub sterowanie jego kierunkiem. Zawory kulowe odcinające używane powinny być do całkowitego zamykania lub otwierania dopływu medium roboczego. Ze względów na to nie powinny w układach spełniać funkcji zaworów regulacyjnych. W zaworach kulowych i przepustnicach zastosowano różnorodne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.) umożliwiające pracę z szerokim zakresem mediów roboczych. Części zewnętrzne wykonane są z różnych materiałów (również ze stali nierdzewnej). Pozwala to na posługiwanie się zaworami i przepustnicami do sterowania mediami w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją. Sterowanie prędkością ruchu napędu (czasem zamykania zaworu) realizowane jest zaworami dławiąco-zwrotnymi.

W ofercie znajdują się także zawory rozdzielające z przyłączami NAMUR, które służą do sterowania zaworami kulowymi i przepustnicami ze sterowaniem pneumatycznym.  Przyłącze NAMUR umożliwia bezpośredni montaż zaworu rozdzielającego (rozdzielacza) na napędzie. Dostępne są także zawory kulowe dostosowane do montażu napędów pneumatycznych bądź elektrycznych. Do zaworów kulowych i przepustnic z napędem pneumatycznym dostępne są elementy dodatkowe np. zestawy czujników krańcowych, które są wykorzystywane w układach sterujących.

Rodzaje zaworów kulowych i przepustnic sterowanych pneumatycznie

Grupa zaworów kulowych i przepustnic zawiera: zawory kulowe trzydrogowe z napędem pneumatycznym PN 40, zawory elektromagnetyczne NAMUR do napędów pneumatycznych seria V30, zawory elektromagnetyczne NAMUR do napędów pneumatycznych seria SN3000, zawory kulowe kołnierzowe ze stali nierdzewnej z napędem pneumatycznym kompaktowe PN 16/40, zawory kulowe 3 częściowe kołnierzowe ze stali nierdzewnej z napędem pneumatycznym PN 16/40, napędy pneumatyczne do zaworów kulowych i przepustnic, zawory 2/2 skośne sterowane pneumatycznie Eco Line, zawory zaciskowe pneumatyczne gwintowane, zawory kulowe z siłownikiem pneumatycznym, zawory kulowe ze stali nierdzewnej z siłownikiem pneumatycznym, zawory kulowe hydrauliczne z napędem pneumatycznym do 500 bar, zawory kulowe kołnierzowe ze stali nierdzewnej z napędem pneumatycznym PN 16/40, zawory kulowe trzydrogowe ze stali nierdzewnej pod napęd ISO 5211 PN 63, przepustnice z napędem pneumatycznym PN 10/16, przepustnice z napędem pneumatycznym PN 20, wyłączniki krańcowe do napędów pneumatycznych Classic, wyłączniki krańcowe do napędów pneumatycznych Heavy Duty, adaptery do zaworów NAMUR, zawory odcinające sterowane pneumatycznie, zawory kulowe trzydrogowe ze stali nierdzewnej z napędem pneumatycznym PN 63, zawory kulowe mosiężne pod napęd do 40 bar, zestawy naprawcze do zaworów kulowych trzydrogowych ze stali nierdzewnej pod napęd, zawory kulowe trzydrogowe mosiężne pod napęd ISO 5211 PN 40, przepustnice z napędem pneumatycznym PN 25, zawory elektromagnetyczne NAMUR do napędów pneumatycznych seria VSNC, zawory elektromagnetyczne NAMUR do napędów pneumatycznych, seria VDE VDI, zawory elektromagnetyczne NAMUR do napędów pneumatycznych seria CD07, zawory kulowe PVCU z napędem pneumatycznym PN 16/10, zawory membranowe pneumatyczne PVCU NC, zawory kulowe z napędem pneumatycznym do 40 bar,  zawory kulowe nierdzewne z napędem pneumatycznym do 63 bar, zawory kulowe kołnierzowe z napędem pneumatycznym kompaktowe PN 16, zawory kulowe kołnierzowe z napędem pneumatycznym PN 16, zawory kulowe 3 częściowe ze stali nierdzewnej pod napęd PN 63, zestawy naprawcze do zaworów kulowych 3 częściowych ze stali nierdzewnej pod napęd, tuleje redukcyjne do napędów pneumatycznych, wyłączniki krańcowe do napędów pneumatycznych Compact, zawory elektromagnetyczne NAMUR do napędów pneumatycznych seria KN, zawory 2/2 skośne sterowane pneumatycznie, zawory membranowe pneumatyczne PVCU NO, zawory zaciskowe pneumatyczne kołnierzowe oraz zawory kulowe trójdrogowe z napędem pneumatycznym.

Zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie – co warto wiedzieć?

Oferujemy szeroką gamę zaworów kulowych oraz przepustnic motylkowych sterowanych pneumatycznie.

Dostępne są zawory kulowe w wersji gwintowanej, kołnierzowej, z końcówkami do spawania.

Dla przepustnice oferujemy w wersję międzykołnierzową - typ wafer oraz dokołnierzową z gwintowanymi otworami w obudowie - typ lug.

Są dostępne z napędami pneumatycznymi ćwierćobrotowymi w wersji dwustronnego działania oraz jednostronnego działania z funkcją normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.

Zastosowane w zaworach kulowych i przepustnicach napędy pneumatyczne mają znormalizowane przyłącza do podłączenia osprzętu sterującego zgodnego z normą NAMUR.

Dostępne są zawory rozdzielające do sterowania z przyłączem NAMUR.

Do sygnalizacji położeń krańcowych zaworów kulowych i przepustnic z napędem pneumatycznym dostępne są wyłączniki krańcowe ze standardowymi przyłączami.

Dostępne zawory kulowe z napędem pneumatycznym do wysokich ciśnień (500 bar).

Łatwa dostępność części zamiennych.