Zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie

Grupa zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie zawiera szeroki asortyment elementów automatyki przemysłowej i armatury z napędem napędem pneumatycznym wykorzystywanej na liniach i w procesach technologicznych. Zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie znajdują zastosowanie w sterowaniu mediami roboczych ciekłymi i gazowymi. Szczególnie nadają się do automatyzacji procesów produkcyjnych, a ich zaletą jest możliwość sterowania zdalnego przy pomocy elektrozaworów, zaworów sterowanych pneumatycznie oraz zaworów sterowanych mechanicznie. Napędy pneumatyczne stosowane do uruchamiania zaworów kulowych posiadają standardowe przyłącze NAMUR umożliwiające montaż zaworu rozdzielającego NAMUR, co przyspiesza działanie siłownika. Montaż zaworów kulowych sterowanych pneumatycznie w instalacjach odbywa się poprzez standardowe przyłącza gwintowane, za pośrednictwem kołnierzy lub wspawanie. Montaż przepustnic z napędem pneumatycznym może być wykonany w wersji międzykołnierzowej - typ wafer oraz dokołnierzowej z gwintowanymi otworami w obudowie - typ lug. Głównym zadaniem stawianym zaworom kulowym i przepustnicom jest zamykanie i otwieranie przepływu czynnika roboczego lub sterowanie jego kierunkiem. Zawory kulowe odcinające używane powinny być do całkowitego zamykania lub otwierania dopływu medium roboczego. Ze względu na to nie powinny w układach spełniać funkcji zaworów regulacyjnych. W zaworach kulowych i przepustnicach zastosowano różnorodne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.) umożliwiające pracę z szerokim zakresem mediów roboczych. Części zewnętrzne wykonane są z różnych materiałów (również ze stali nierdzewnej). Pozwala to na posługiwanie się zaworami i przepustnicami do sterowania mediami w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją. Sterowanie prędkością ruchu napędu (czasem zamykania zaworu) realizowane jest zaworami dławiąco-zwrotnymi.

W ofercie znajdują się także zawory rozdzielające z przyłączami NAMUR, które służą do sterowania zaworami kulowymi i przepustnicami ze sterowaniem pneumatycznym.  Przyłącze NAMUR umożliwia bezpośredni montaż zaworu rozdzielającego (rozdzielacza) na napędzie. Dostępne są także zawory kulowe dostosowane do montażu napędów pneumatycznych bądź elektrycznych. Do zaworów kulowych i przepustnic z napędem pneumatycznym dostępne są elementy dodatkowe np. zestawy czujników krańcowych, które są wykorzystywane w układach sterujących.


Zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie – co warto wiedzieć?

  • Oferujemy szeroką gamę zaworów kulowych oraz przepustnic motylkowych sterowanych pneumatycznie
  • Dostępne są zawory kulowe w wersji gwintowanej, kołnierzowej, z końcówkami do spawania
  • Dla przepustnic oferujemy wersję międzykołnierzową - typ wafer oraz dokołnierzową z gwintowanymi otworami w obudowie - typ lug
  • Są dostępne z napędami pneumatycznymi ćwierćobrotowymi w wersji dwustronnego działania oraz jednostronnego działania z funkcją normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.
  • Zastosowane w zaworach kulowych i przepustnicach napędy pneumatyczne mają znormalizowane przyłącza do podłączenia osprzętu sterującego zgodnego z normą NAMUR
  • Dostępne są zawory rozdzielające do sterowania z przyłączem NAMUR
  • Do sygnalizacji położeń krańcowych zaworów kulowych i przepustnic z napędem pneumatycznym dostępne są wyłączniki krańcowe ze standardowymi przyłączami
  • Dostępne są także zawory kulowe z napędem pneumatycznym do wysokich ciśnień (500 bar)