Zawory kulowe mini

Zawory kulowe mini to typowe elementy, które są stosowane w instalacjach przemysłowych do odcinania (także z możliwością odpowietrzania strony za zaworem) mediów roboczych. Zalicza się je do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego. Nadają się do stosowania do różnych czynników  roboczych ciekłych i gazowych. Ze względu na gabaryty, przyłącza i parametry przepływowe zalecane jest stosowanie tych zaworów do niewielkich natężeń przepływu. Zadaniem stawianym zaworom kulowym mini jest odcinanie (i otwieranie) przepływu czynnika roboczego lub sterowanie jego kierunkiem. Zawory kulowe odcinające służą do całkowitego zamykania lub otwierania dopływu medium roboczego i z tego względu nie zaleca się ich wykorzystywania do regulacji przepływu. W zaworach kulowych mini elementem służącym do odcinania medium (lub do sterowania kierunkiem przepływu) jest precyzyjna kula wykonana z wytrzymałych materiałów, uszczelniona w korpusie. W zaworach  zastosowano różne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.). Pozwala to na posługiwanie się  nimi w instalacjach mediów o szerokim zakresie ciśnień roboczych i temperatur pracy. Materiały z jakich wykonano korpus zaworów (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, mosiądz) pozwalają na pracę w różnych warunkach i środowiskach, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją.

Zawory kulowe mini odznaczają się wysoką szczelnością wewnętrzną i zewnętrzną. Steruje się nimi ręcznie dźwignią lub pokrętłem. Zastosowane przyłącza gwintowane pozwalają tym zaworom na pracę w standardowych instalacjach wykorzystujących w połączeniach elementy złączne gwintowane. Mediami roboczymi mogą być min.: sprężonego powietrze, gazy techniczne neutralne, ciecze, woda przemysłowa i pitna, czynników grzewcze i chłodzące, media w instalacjach C.O.


Zawory kulowe mini  co warto wiedzieć?

 • Oferujemy najwyższej jakości zawory kulowe mini do zastosowań przemysłowych
 • Są uniwersalne, znajdują szeroki spektrum zastosowań
 • Dostępne w szerokiej gamie przyłączy montażowych i ich kombinacji: gwintowane mufowe lub nyplowe, na wtyk typu Tekalan, na wcisk na wężyki, ze śrubunkami gwintowanymi lub z końcówkami do węży
 • Nadają się do stosowania w instalacjach o niewielkich przepływach i ciśnieniach medium (w zależności od wykonania) do 40 barów
 • Są optymalnym wyborem cenowym do wszystkich instalacji i aplikacji, gdzie wymaga się minimalne wymiarów lub długości zabudowy
 • W wersjach tworzywowych wykonane są z bardzo odpornych chemicznie tworzyw sztucznych: PVDF, PP (polipropylen),  PFA (modyfikowany teflon) oraz z PE (polietylen)
 • Są dostępne w następujących opcjach: pełnoprzelotowe, przelotowe ze zredukowanym przelotem, kątowe, trójdrożne, czterodrożne
 • Są dostosowane do montażu przy pomocy standardowych gwintowanych elementów złącznych
 • Ich wersja z odpowietrzeniem jest dedykowana do układów pneumatycznych
 • Standardowo są wyposażone w dźwignę do sterowania ręcznego lub pokrętło
 • Różnorodność wykonań pozwala na wszechstronne wykorzystywane w napędach maszyn, urządzeń oraz w procesach przemysłowych i technologicznych w tym w przemyśle spożywczym
 • Mogą pracować w instalacjach mediów gazowych i płynnych