Zawory kulowe mini

Zawory kulowe mini to typowe elementy, które są stosowane w instalacjach przemysłowych do odcinania (także z możliwością odpowietrzania strony za zaworem) mediów roboczych. Zalicza się je do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego. Nadają się do stosowania do różnych czynników  roboczych ciekłych i gazowych. Ze względu na gabaryty, przyłącza i parametry przepływowe zalecane jest stosowanie tych zaworów do niewielkich natężeń przepływu. Zadaniem stawianym zaworom kulowym mini jest odcinanie (i otwieranie) przepływu czynnika roboczego lub sterowanie jego kierunkiem. Zawory kulowe odcinające służą do całkowitego zamykania lub otwierania dopływu medium roboczego i z tego względu nie zaleca się ich wykorzystywania do regulacji przepływu. W zaworach kulowych mini elementem służącym do odcinania medium (lub do sterowania kierunkiem przepływu) jest precyzyjna kula wykonana z wytrzymałych materiałów, uszczelniona w korpusie. W zaworach  zastosowano różne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.). Pozwala to na posługiwanie się  nimi w instalacjach mediów o szerokim zakresie ciśnień roboczych i temperatur pracy. Materiały z jakich wykonano korpus zaworów (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, mosiądz) pozwalają na pracę w różnych warunkach i środowiskach, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją.

Zawory kulowe mini odznaczają się wysoką szczelnością wewnętrzną i zewnętrzną. Steruje się nimi ręcznie dźwignią lub pokrętłem. Zastosowane przyłącza gwintowane pozwalają tym zaworom na pracę w standardowych instalacjach wykorzystujących w połączeniach elementy złączne gwintowane. Mediami roboczymi mogą być min.: sprężonego powietrze, gazy techniczne neutralne, ciecze, woda przemysłowa i pitna, czynników grzewcze i chłodzące, media w instalacjach C.O.

Rodzaje zaworów kulowych mini

Oferta produktów w grupie zaworów kulowych mini obejmuje: zawory kulowe mini kompaktowe do 20 bar, zawory kulowe z gwintem montażowym do 40 bar, zawory kulowe KFE do 10 bar, zawory wtykowe 3/2 z odpowietrzeniem, kątowe zawory wtykowe, zawory kulowe trójdrogowe do montażu panelowego wersja L  pionowe do 20 bar, zawory odcinające wtykowe z gwintem zewnętrznym (teflon), zawory wtykowe odcinające grodziowe, kątowe zawory wtykowe z gwintem zewnętrznym (teflon), zawory trójdrogowe z tworzyw sztucznych pionowe, zawory 5-drogowe z tworzyw sztucznych pionowe, zawory kulowe mini trójdrogowe do montażu panelowego kompaktowe do 20 bar, zawory kulowe mini z pokrętłem do 15 bar, zawory kulowe mini ze stali nierdzewnej do 63 bar, zawory kulowe mini ze stali nierdzewnej do 25 bar, zawory odcinające wtykowe, zawory laboratoryjne, kątowe zawory kulowe do 20 bar, zawory 4 drogowe z tworzyw sztucznych poziome, zawory kulowe mini do 15 bar, zawory odcinające wtykowe z gwintem zewnętrznym (o-ring), zawory wtykowe 3/2 z gwintem zewnętrznym z odpowietrzeniem, zawory do przewodów z PE do 1 bara, kątowe zawory kulowe kompaktowe do 20 bar, zawory 4 drogowe z tworzyw sztucznych poziome, zawory kulowe trójdrogowe do montażu panelowego wersja L poziome do 20 bar, zawory kulowe z długa rączka do 15 bar, listwy rozdzielające z wbudowanymi zaworami odcinającymi, zawory kulowe do montażu panelowego do 20 bar, zawory kulowe mini z odpowietrzeniem, zawory kulowe z gwintem zewnętrznym do 20 bar, kątowe zawory wtykowe z gwintem zewnętrznym (o-ring), kątowe zawory wtykowe grodziowe oraz zawory kulowe mini z tworzyw sztucznych.

Zawory kulowe mini – co warto wiedzieć?

Najwyższej jakości zawory kulowe do zastosowań przemysłowych.

Uniwersalne zawory kulowe o szeroki spektrum zastosowań.

Szeroka gama przyłączy montażowych i ich kombinacji: gwintowane mufowe lub nyplowe, na wtyk typu Tekalan, na wcisk na wężyki, ze śrubunkami gwintowanymi lub z końcówkami do węży.

Do stosowania w instalacjach o niewielkich przepływach i ciśnieniach medium (w zależności od wykonania) do 40 barów.

Zawory kulowe mini są optymalnym wyborem cenowym do wszystkich instalacji i aplikacji, gdzie są wymagane minimalne wymiary lub długości zabudowy.

Zawory kulowe mini w wersjach tworzywowych wykonane są z bardzo odpornych chemicznie tworzyw sztucznych: PVDF, PP (polipropylen),  PFA (modyfikowany teflon) oraz z PE (polietylen).

Zawory kulowe mini są dostępne w następujących opcjach: pełnoprzelotowe, przelotowe ze zredukowanym przelotem, kątowe, trójdrożne, czterodrożne.

Dostosowane do montażu przy pomocy standardowych gwintowanych elementów złącznych.

Wersja z odpowietrzeniem dedykowana do układów pneumatycznych.

Zawory kulowe standardowo są wyposażone w dźwignię do sterowania ręcznego lub pokrętło.

Różnorodność wykonań pozwala na wszechstronne wykorzystywane w napędach maszyn, urządzeń oraz w procesach przemysłowych i technologicznych w tym w przemyśle spożywczym.

Zawory kulowe mini mogą pracować w instalacjach mediów gazowych i płynnych