Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą

Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą są to elementy wykorzystywane w instalacjach pneumatycznych do otwierania z zamykania przepływu, z możliwością odpowietrzania, różnorodnych mediów roboczych. Zawory kulowe z odpowietrzeniem mają na celu opróżnienie instalacji z medium roboczego po stronie wtórnej zaworu. Medium robocze to sprężone powietrze lub gazy nieagresywne. Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą należą do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego o funkcji 3/2. Zadaniem stawianym tym zaworom w układach pneumatycznych jest odcinanie przepływu czynnika roboczego lub sterowanie jego kierunkiem. Mogą one posiadać możliwość zablokowania dźwigni sterującej przy pomocy kłódki. Zabezpieczenie to uniemożliwia przesterowanie zaworu przez osoby niepowołane. W wersji z przyłączkami wtykowymi umożliwiają szybką, wygodną i wielokrotną wymianę przewodów pneumatycznych. Elementem sterującym kierunkiem przepływu jest kula uszczelniona w korpusie. W konstrukcji zaworów zastosowano różne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.). Pozwala to na użycie ich w instalacjach mediów roboczych w różnych zakresach ciśnień roboczych. Materiały z jakich wykonano korpus (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, mosiądz) umożliwiają stosowanie zaworów kulowych z odpowietrzeniem i blokadą w różnych warunkach pracy. Wykonane ze stali nierdzewnej nadają się do pracy w środowiskach agresywnych i powodujących korozję.

Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą  są sterowane ręcznie przy pomocy dźwigni lub pokręteł. Zastosowane przyłącza gwintowane uszczelniane o-ringiem lub z pokryciem teflonowym pozwalają zaworom kulowym z odpowietrzeniem i blokadą na pracę w standardowych instalacjach wykorzystujących w połączeniach elementy złączne gwintowane. Mediami roboczymi może być min. : sprężonego powietrze, gazy techniczne neutralne, ciecze, woda przemysłowa i pitna, czynników grzewcze i chłodzące, media w instalacjach C.O.

Rodzaje zaworów kulowych z odpowietrzeniem i blokadą

W grupie zaworów kulowych z odpowietrzeniem i blokadą znajdują się: zawory kulowe mini z odpowietrzeniem, zawory kulowe ze stali nierdzewnej z odpowietrzeniem i blokadą, zawory wtykowe 3/2 z gwintem zewnętrznym (teflon), zawory wtykowe 3/2, zawory 3/2 z gwintami zewnętrznymi (o-ring), zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą,  zawory suwakowe, zawory 3/2 z gwintami zewnętrznymi (teflon)

Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą – co warto wiedzieć?

Najwyższej jakości zawory kulowe do zastosowań przemysłowych.

Niezawodne i trwałe rozwiązania techniczne.

Wersja z przyłączkami wtykowymi pozwala na wielokrotne mocowanie przewodu pneumatycznego, nadaje się do instalacji podlegającym częstym czynnościom serwisowym i demontażom.

Dzięki prostej konstrukcji uzyskuje się możliwość bezpiecznej pracy w części instalacji znajdującej za zaworem odcinającym z funkcją odpowietrzenia, np.: podłączenie lub odłączenie narzędzi, bezpieczna praca przy maszynach.

Zawory kulowe lub suwakowe z odpowietrzeniem mają funkcje zaworów 3/2 i dostarczane są z przyłączami gwintowanymi lub na wtyk (typu Tekalan).

Uniwersalne zawory kulowe o szerokim spektrum zastosowań.

Sterowanie ręczne dźwignią lub pokrętłem.

Blokada uniemożliwiająca przesterowanie zaworu przez osoby niepowołane.

Przy stosowaniu należy zwrócić uwagę, że ze względu na działanie zaworów kulowych z odpowietrzeniem następuje utrata medium w pozycji zaworu "odpowietrzenie".

Możliwość wykorzystywania do prostego sterowania siłownikami pneumatycznymi jednostronnego działania.

Do stosowania w instalacjach o niewielkich przepływach i ciśnieniach medium (w zależności od wykonania).

Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą to optymalny pod względem cenowym wybór do wszystkich instalacji i aplikacji, gdzie są wymagane jest odpowietrzanie układu.

Zawory kulowe z odpowietrzeniem występują w wersjach wykonania z tworzywa sztucznego.

Dostosowane do montażu przy pomocy standardowych gwintowanych elementów złącznych.

Zawory kulowe standardowo są wyposażone w dźwignię do sterowania ręcznego lub pokrętło.

W otwory odpowietrzające zaleca się wkręcić np.: tłumik hałasu lub wężyk spustowy odprowadzający medium robocze daleko od maszyny roboczej.

Przy montażu zaworów z odpowietrzeniem, ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać kierunku przepływu wskazanego przez producenta zaworu.