Zawory zwrotne

Zastosowanie zaworów zwrotnych

Zawory zwrotne są elementami armatury stosowanymi w instalacjach i rurociągach różnorodnych mediów roboczych ciekłych i gazowych (sprężone powietrze, ciecze hydrauliczne, woda pitna i przemysłowa itp.). Należą do grupy elementów sterujących kierunkiem przepływu czynnika roboczego. Zadaniem zaworów zwrotnych jest samoczynne otwieranie przepływu medium roboczego w jednym kierunku i zamykanie tego przepływu w kierunku przeciwnym (zwykle przy pomocy sprężyny lub różnicy ciśnień). Przypada im najczęściej rola zabezpieczania instalacji, przewodów i rurociągów przed cofaniem się medium roboczego. Nazywane są zaworami jednokierunkowymi. Wykorzystywane są także w pneumatycznych układach logicznych. Występują w nich przyłącza wtykowe, gwintowane lub do klejenia umożliwiające ich montaż w różnych typach instalacji. Podstawowymi tworzywami konstrukcyjnymi oferowanych zaworów zwrotnych są mosiądz, stal, stal nierdzewna, jak również tworzywa sztuczne. Jako mechanizm odcinający stosuje się kule, grzybki, dyski, które przepływ wsteczny blokują poprzez sprężynę lub odpowiednio ukształtowany odcinek przepływu cieczy w korpusie zaworu. Każdy zawór zwrotny posiada ciśnienie otwarcia (lub wielkość różnicy ciśnień), które jest istotne przy jego stosowaniu i doborze do konkretnej aplikacji.


Zawory zwrotne – co warto wiedzieć?

  • Zawory zwrotne do stosowania w instalacjach pneumatycznych, hydraulicznych, wodnych C.O. i innych mediów ciekłych i gazowych.
  • Dostępne są również wersje do pracy z wysokimi ciśnieniami mediów (do 350 bar)
  • Zabezpieczają układy mediów roboczych przed cofaniem czynnika
  • Zawory zwrotne zabezpieczają i umożliwiają prawidłową pracę instalacji mediów roboczych
  • W podstawowej wersji zawory zwrotne mają przyłącza wtykowe, gwintowane lub do klejenia
  • Wersja zaworu zwrotnego z przyłączkami wtykowymi umożliwia wielokrotny i łatwy montaż przewodu, nadaje się do instalacji w których jest konieczność częstego demontażu
  • Zawory zwrotne dobiera się do układu uwzględniając wielkość przepływu i ciśnienie otwarcia
  • Zakres średnic obejmuje wielkości od ø 5 do ø 100 mm
  • Na zapytanie oferujemy zawory zwrotne o średnicach powyżej średnicy ø 100 mm