Zawory zwrotne z koszykiem

Zastosowanie zaworów zwrotnych z koszykiem

Zawory zwrotne z koszykiem są elementami armatury stosowanymi w instalacjach różnorodnych mediów roboczych ciekłych i gazowych (sprężone powietrze, ciecze, woda itp.). Zadaniem zaworów zwrotnych z koszykiem jest samoczynne otwieranie przepływu medium roboczego w jednym kierunku i zamykanie tego przepływu w kierunku przeciwnym. Przypada im najczęściej rola zabezpieczania instalacji, przewodów i rurociągów przed cofaniem się czynnika roboczego. Są zaworami jednokierunkowymi i posiadają koszyki (filtry) zabezpieczające przed dostaniem się zanieczyszczeń. Występują w nich przyłącza gwintowane lub typu Storz do węży strażackich. Podstawowymi tworzywami konstrukcyjnymi oferowanych zaworów zwrotnych z koszykiem są mosiądz, stal nierdzewna oraz tworzywo sztuczne. Każdy zawór zwrotny posiada minimalne ciśnienie otwarcia (lub wielkość różnicy ciśnień), które jest istotne przy jego stosowaniu i doborze do konkretnej aplikacji.

Zawory zwrotne z koszykiem – co warto wiedzieć?

  • Są przeznaczone do stosowania w instalacjach pneumatycznych, hydraulicznych, wodnych C.O. i innych mediów ciekłych i gazowych
  • Zabezpieczają układy mediów roboczych przed cofaniem czynnika oraz dostawaniem się zanieczyszczeń do instalacji
  • Zabezpieczają również elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych i umożliwiają prawidłową pracę instalacji mediów roboczych
  • W podstawowej wersji zawory zwrotne z koszykiem mają przyłącza gwintowane
  • W naszej ofercie jest również dostępna wersja zaworów zwrotnych z koszykiem z przyłączem typu Storz do węży strażackich.