Zawory zwrotne

Zawory zwrotne są elementami armatury stosowanymi w instalacjach i rurociągach różnorodnych mediów roboczych, ciekłych i gazowych (sprężone powietrze, ciecze hydrauliczne, woda itp.). Są elementem instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, grzewczych, wodociągowych, energetycznych i przemysłowych. Należą do grupy elementów sterujących kierunkiem przepływu czynnika roboczego. Ich zadaniem jest samoczynne otwieranie przepływu medium roboczego w jednym kierunku i zamykanie tego przepływu w kierunku przeciwnym (zwykle przy pomocy sprężyny lub różnicy ciśnień). Przypada im najczęściej rola zabezpieczania instalacji, przewodów i rurociągów przed cofaniem się medium roboczego. Nazywane są zaworami jednokierunkowymi. Wykorzystywane są także w pneumatycznych układach logicznych. W zaworach zwrotnych występują przyłącza wtykowe, gwintowane lub do klejenia, umożliwiające ich montaż w różnych typach instalacji. Podstawowymi tworzywami konstrukcyjnymi oferowanych zaworów zwrotnych są: mosiądz, stal, stale nierdzewne i tworzywa sztuczne. Jako mechanizm odcinający stosuje się kule, grzybki, dyski, które przepływ wsteczny blokują poprzez sprężynę lub odpowiednio ukształtowany odcinek przepływu cieczy w korpusie zaworu zwrotnego.

Każdy zawór zwrotny posiada ciśnienie otwarcia (lub wielkość różnicy ciśnień), które jest istotne przy jego stosowaniu i doborze do konkretnej aplikacji.


Zawory kulowe sterowane elektrycznie – co warto wiedzieć?

  • Przeznaczone do stosowania w instalacjach pneumatycznych, hydraulicznych, wodnych C.O. i innych mediów ciekłych i gazowych
  • Dostępne wersje do pracy z wysokimi ciśnieniami mediów (do 350 bar)
  • Zabezpieczają układy mediów roboczych przed cofaniem czynnika
  • Zapewniają prawidłową pracę instalacji mediów roboczych
  • W podstawowej wersji mają przyłącza wtykowe, gwintowane lub do klejenia
  • Wersja z przyłączkami wtykowymi umożliwia wielokrotny i łatwy montaż przewodu, nadaje się do instalacji, w których jest konieczny częsty demontaż
  • Dobiera się je do układu, uwzględniając wielkość przepływu i ciśnienie otwarcia
  • Zakres średnic obejmuje wielkości od Ø 5 do Ø 100 mm
  • Na zapytanie oferujemy zawory zwrotne o średnicach powyżej Ø 100 mm.