Zbiorniki ciśnieniowe poziome

Zbiorniki ciśnieniowe poziome w instalacjach przemysłowych są stosowane do gromadzenia wymaganej objętości mediów roboczych ciekłych i gazowych o określonej objętości. Mediami przechowywanymi w zbiornikach ciśnieniowych mogą być: sprężone powietrze, azot, media płynne, gazy neutralne i technologiczne oraz woda.

Zbiorniki ciśnieniowe poziome służą do:

 • stabilizacji ciśnienia w układzie zasilania i ograniczenia jego pulsacji,
 • uzupełniania w instalacjach bieżących spadków ciśnienia występujących w podczas pracy odbiorników,
 • uzupełniania strat ciśnienia na skutek ewentualnych nieszczelności,
 • wstępnego oczyszczania sprężonego powietrza z wody i zanieczyszczeń ciekłych na skutek rozprężania,
 • schładzania sprężonego powietrza.

Zbiorniki ciśnieniowe poziome - co warto wiedzieć?

 • Zbiorniki ciśnieniowe poziome są niezbędnym wyposażeniem wszystkich przemysłowych instalacji ciśnieniowych, służącym do magazynowania wymaganej objętości medium roboczego o ciśnieniu do 16 barów
 • Są produkowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2009/105/EC lub 2014/68/UE (PED)
 • Dzięki zbiornikom ciśnieniowych znacznie wydłuża się trwałości oraz okresy międzyremontowe kompresorów (głównie tłokowych), które nie pracują w cyklu ciągłym
 • Zastosowanie zbiorników wpływa na obniżenie kosztów energii elektrycznej
 • Magazynowane w zbiornikach ciśnieniowych poziomych medium robocze doprowadza się do instalacji i odbiorników za pośrednictwem osprzętu do zbiorników ciśnieniowych
 • Są odporne na działanie warunków atmosferycznych i są stosowane na zewnątrz budynków lub w pomieszczeniach sprężarkowni
 • Do produkcji zbiorników ciśnieniowych poziomych stosuje się stal o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
 • Zbiornik ciśnieniowy poziomy zbudowany jest w formie spawanego stalowego walca z dnami i jest wyposażony w króćce gwintowane
 • Montaż zbiorników ciśnieniowych na fundamencie ułatwiają łapy (dostępne są również zbiorniki ciśnieniowe bez łap)
 • Zbiorniki ciśnieniowe poziome do sprężonego powietrza malowane są na kolor niebieski (RAL 5015) lub są ocynkowane
 • Dostępne są również zbiorniki ciśnieniowe malowane na inne kolory, co pozwala na łatwą identyfikację przechowywanego medium roboczego
 • Dla specjalnych zastosowań oferowane są zbiorniki ciśnieniowe poziome w wykonaniu ALM (pokrycie powierzchni wewnętrznej specjalną farbą antykorozyjną) oraz zbiorniki ciśnieniowe ocynkowane
 • Zbiorniki ciśnieniowe pionowe nierdzewne służą do magazynowania mediów agresywnych, są przewidziane również do stosowania np. w przemyśle spożywczym
 • Zaleca się okresową kontrolę stanu powierzchni wewnętrznych zbiornika, wykorzystując otwory inspekcyjne
 • Do usuwania kondensatu ze zbiornika zaleca się stosowanie drenów (zrzutów) mechanicznych lub automatycznych
 • Zbiorniki ciśnieniowe poziome podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który jest dokonywany w oparciu o dokumenty dostarczane przy dostawie
 • Zgodnie z przepisami UDT każdy zainstalowany zbiornik ciśnieniowy poziomy musi być wyposażony w prawidłowo dobrany zawór bezpieczeństwa
 • Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczania zbiornika ciśnieniowego przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia spowodowanym np. nagrzewaniem się ścianek zbiornika. Powinien być dobrany zgodnie z parametrami ciśnieniowymi pracy oraz wydajnością sprężarki