Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej

Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej występują jako poziome lub pionowe i przeznaczone są do gromadzenia określonej objętości mediów roboczych ciekłych i gazowych będących pod ciśnieniem.
Oprócz gromadzenia i przechowywania medium roboczego zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej spełniają funkcje:

 • - stabilizacji ciśnienia.
 • - uzupełniania bieżących strat lub spadków ciśnienia podczas pracy odbiorników lub na skutek nieszczelności.
 • - eliminowania pulsacji ciśnienia,
 • - w procesie oczyszczania sprężonego powietrza, dzięki efektowi rozprężania, obniżenia temperatury oraz zawirowania strugi powietrza, ułatwiają wytrącanie się wody i zanieczyszczeń.

Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej - co warto wiedzieć?

 • Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej pionowe lub poziome są stosowane w specjalnych instalacjach do magazynowania wymaganej objętości medium roboczego o ciśnieniu do 12 barów.
 • Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej są dostępne o następujących objętościach:
  - od 24 do 3000l dla zbiorników pionowych
  - od 5 do 1000l dla zbiorników poziomych
 • Zbiorniki wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316L i mogą być stosowane w instalacjach występujących w przemyśle spożywczym i innych wymagających spełnienia norm higienicznych
 • Zbiorniki ze stali nierdzewnej mogą być wykorzystywane do magazynowania mediów w szerokim zakresie temperatur (od -55°C do +120°C)
 • Zbiorniki ze stali nierdzewnej posiadają powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną trawioną i pasywowaną
 • Na zamówienie oferujemy wykonanie z elektropolerowaną powierzchnią zewnętrzną
 • Zbiorniki ciśnieniowe nierdzewne spełniają wymagania Dyrektywy 2014/68/UE (PED)
 • Stosowanie zbiorników ciśnieniowych wydłuża trwałości kompresorów eliminując ich pracę w cyklu ciągłym. Dzięki zbiornikom ciśnieniowym sprężarka uruchamiana jest tylko dla uzupełnienia spadku ciśnienia, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej i obniża koszty eksploatacji
 • Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i mogą być stosowane na zewnątrz budynków lub w pomieszczeniach sprężarkowni
 • Zbiornik ciśnieniowy zbudowany jest ze spawanego stalowego płaszcza z króćcami, den elipsoidalnych oraz łap do zabudowania na fundamencie
 • zaleca się okresowo kontrolować stanu wnętrza zbiornika, do czego wykorzystuje się otwory inspekcyjne
 • Do usuwania kondensatu gromadzącego się na dnie zbiornika zalecane jest stosowanie drenów mechanicznych lub automatycznych
 • Przyłącza w zbiornikach ciśnieniowych wykonywane są jako gwintowe
 • Zbiorniki ciśnieniowe podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie dokumentów dostarczanych są przy dostawie
 • Zgodnie z przepisami UDT zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa
 • Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza zbiornik ciśnieniowy przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia spowodowanym np. nagrzewaniem się ścianek zbiornika. Powinien być dobrany zgodnie z parametrami ciśnieniowymi pracy oraz wydajnością sprężarki.