Złącza Guillemin

Złącza Guillemin to elementy armatury przemysłowej wykonywane zgodnie ze standardami francuskimi, wg normy EN 14420-8/NF-E-29572. Przy ich pomocy wykonuje się m.in. instalacje przeładunkowe i systemy transportowe dla substancji suchych i sypkich, granulatów w przemyśle spożywczym, rolnictwie i transporcie drogowym i kolejowym (do cystern i zbiorników pojazdów przewożących środki spożywcze). Umożliwiają w szybki i wygodny sposób łączenie przewodów i węży zasilających. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość wielokrotnego podłączania przewodów i węży pneumatycznych oraz ich symetryczny kształt (brak różnicy między wtyczką a gniazdem).
Oferta złączy Guillemin obejmuje wykonania z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi (do 4”) oraz z końcówkami do przewodów i węży pneumatycznych (do średnicy wew. 101 mm). Mogą one przesyłać media o ciśnieniach do 16 bar. Przy stosowaniu tych złączy trzeba brać pod uwagę, że nie posiadają one funkcji odcinania medium i połączenie nie może odbywać się pod ciśnieniem.
Szczelność połączenia przewodów za pomocą złączy Guillemin jest realizowana poprzez przekręcenie łączących elementów, posiadających cztery zaczepy (pazury), zachodzące na występy złącza. Na instalacjach mobilnych w celu wyeliminowania ryzyka rozłączenia się połączenia stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokadę), który przez skręcenie blokuje pazury. W celu wykonania takiego typu połączenia przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokadę. Złącza Guillemin wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej. Standardowo wyposażone są w uszczelkę z gumy olejoodpornej NBR.
Złącze GUILLEMIN z końcówką do węża nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelnienie: biała guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Złącza Guillemin – co warto wiedzieć?

  • Są przeznaczone do szybkiego i wygodnego montażu przewodów i węży, do transportu i przesyłania materiałów sypkich i granulatów
  • Nadają się do łączenia przewodów o średnicach wewnętrznych do 101 mm
  • Nie posiadają funkcji odcinania medium
  • Przy połączeniach z użyciem złączy Guillemin przewody nie mogą być pod ciśnieniem
  • Przy stosowaniu w pojazdach połączenie należy realizować przy pomocy złączy Guillemin z blokadą
  • Posiadamy w ofercie uszczelnienia do złączy Guillemin
  • Nie nadają się do przesyłu pary i gazów.