Zbiorniki ciśnieniowe poziome z magazynu

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Zadzwoń: +48 71 799 45 81

Opis

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE POZIOME - DOSTĘPNE  W MAGAZYNIE


Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych poziomych


Oferujemy bezpośrednio z naszego magazynu gotowe do odbioru zbiorniki ciśnieniowych poziome, które są niezbędnymi elementami każdej instalacji ciśnieniowej (sprężonego powietrza, azotu, gazów neutralnych i technicznych, wody lub innych mediów gazowych lub płynnych) i służą do magazynowania medium roboczego o określonym ciśnieniu. Zbiorniki ciśnieniowych poziome są dostępne o objętościach: 50l, 100l, 150l, 200l, 270 i 500l. W instalacjach pneumatycznych dzięki zbiornikom ciśnieniowym następuje stabilizacja ciśnienia. Zbiorniki uzupełniają straty ciśnienia występujące w trakcie pracy odbiorników. Zastosowanie zbiorników w instalacjach pneumatycznych eliminuje pulsację ciśnienia, a także wpływa na wydłużenie trwałości sprężarek i kompresorów, które nie muszą pracować w cyklu ciągłym. Zmniejsza to zużycie energii elektrycznej i obniża koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych. Gromadzone w zbiornikach medium robocze jest doprowadzane do odbiorników min. poprzez zamontowany osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP. Zbiorniki ciśnieniowe montowane w sprężarkowniach pełnią także funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza w instalacjach pneumatycznych z gromadzącej się wody i kondensatu, które zbierają się na dnie zbiornika (dzięki efektowi rozprężania oraz zawirowania strugi powietrza). Inną funkcją zbiorników ciśnieniowych jest schładzanie sprężonego powietrza oraz spełnianie roli akumulatora energii. Razem ze zbiornikami ciśnieniowymi poziomymi dostarczamy wszelkie niezbędne dokumenty do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).


Zbiorniki ciśnieniowe poziome - co warto wiedzieć?


Zbiorniki ciśnieniowe są stosowane we wszystkich instalacjach ciśnieniowych do magazynowania medium roboczego o ciśnieniu do 11 barów.
W instalacjach ciśnieniowych zbiorniki spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze i zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów.
Zbiorniki ciśnieniowe wykonane są jako spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z niezbędnymi króćcami i otworami inspekcyjnymi, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamencie.
Mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz budynków.
Zaleca się okresową kontrolę stanu wnętrza zbiornika ciśnieniowego, a także stosowanie urządzeń do spustu kondensatu (drenów mechanicznych lub automatycznych) do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych.
W magazynie dostępne są zbiorniki ciśnieniowe poziome w kolorze niebieskim.
Przyłącza w zbiornikach ciśnieniowych poziomych standardowo wykonywane są jako gwintowe.
Gromadzone w zbiornikach ciśnieniowych medium robocze jest doprowadzane do odbiorników poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP.
Zgodnie z przepisami UDT każdy zbiornik ciśnieniowy poziomy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika) dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Artykuły

 • Pojemność: 500 l
 • Wykonanie/kolor: niebieski
 • A: 1858 mm
 • C: 148 mm
 • F: 470 mm
 • a: 60
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Ø DE: 600 mm
 • B: 1204 mm
 • E: 530 mm
 • H: 396 mm
 • b: 155
 • c: 60
 • j: 1/2"
 • Waga: 130 kg
 • x: 2"
 • k: 1"
 • z: 3/8"
 • y: 3/8"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Pojemność: 200 l
 • Wykonanie/kolor: niebieski
 • A: 1364 mm
 • C: 175 mm
 • F: 385 mm
 • a: 50
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Ø DE: 446 mm
 • B: 750 mm
 • E: 440 mm
 • H: 288 mm
 • b: 150
 • c: 50
 • y: 3/8"
 • j: 1/2"
 • Waga: 55 kg
 • x: 1/2"
 • k: 1/2"
 • z: 3/8"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Pojemność: 100 l
 • Wykonanie/kolor: niebieski
 • A: 1016 mm
 • C: 125 mm
 • F: 306 mm
 • a: 45
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Ø DE: 370 mm
 • B: 550 mm
 • E: 352 mm
 • H: 258 mm
 • b: 80
 • c: 45
 • y: 3/8"
 • j: 3/8"
 • Waga: 29 kg
 • x: 1/2"
 • k: 1/2"
 • z: 3/8"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Pojemność: 150 l
 • Wykonanie/kolor: niebieski
 • A: 1240 mm
 • C: 175 mm
 • F: 322 mm
 • a: 50
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Ø DE: 396 mm
 • B: 650 mm
 • E: 368 mm
 • H: 271 mm
 • b: 130
 • c: 50
 • y: 3/8"
 • j: 3/8"
 • Waga: 44 kg
 • x: 1/2"
 • k: 1/2"
 • z: 3/8"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Pojemność: 270 l
 • Wykonanie/kolor: niebieski
 • A: 1458 mm
 • C: 175 mm
 • F: 402 mm
 • a: 50
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Ø DE: 500 mm
 • B: 800 mm
 • E: 455 mm
 • H: 315 mm
 • b: 130
 • c: 50
 • y: 3/8"
 • j: 1/2"
 • Waga: 67 kg
 • x: 1/2"
 • k: 1"
 • z: 3/8"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Pojemność: 50 l
 • Wykonanie/kolor: niebieski
 • A: 784 mm
 • C: 100 mm
 • F: 301 mm
 • a: 60
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Ø DE: 305 mm
 • B: 400 mm
 • E: 249 mm
 • H: 203 mm
 • b: 60
 • c: 60
 • y: 1/2"
 • z: 3/8"
 • x: 1/2"
 • j: 1/2"
 • Waga: 23 kg

Wysyłamy w 24h - 48h

Popularne produkty w tej kategorii