Zbiorniki poziome 700 litrów - 30 000 litrów

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Zadzwoń: +48 71 799 45 81

Opis

ZBIORNIKI POZIOME 700 LITRÓW - 30 000 LITRÓW


Zastosowanie zbiorników poziomych 700 litrów-30000 litrów


Zbiorniki poziome występują w każdej instalacji ciśnieniowej (sprężonego powietrza, azotu, gazów neutralnych i technicznych, wody lub innych mediów gazowych lub płynnych). Służą do gromadzenia medium roboczego o objętości od 700 do 30000 litrów i określonym ciśnieniu. W instalacjach ciśnieniowych dzięki zbiornikom poziomym następuje stabilizacja ciśnienia. Zbiorniki uzupełniają straty ciśnienia powstające w czasie pracy odbiorników. Zastosowanie zbiorników w instalacjach pneumatycznych eliminuje pulsację ciśnienia oraz wydłuża okres użytkowania sprężarek i kompresorów, które nie muszą pracować w cyklu ciągłym. Uruchamianie sprężarek i kompresorów tylko przy spadku ciśnienia obniża zużycie energii elektrycznej i koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych. Magazynowane w zbiornikach medium robocze doprowadzane jest do odbiorników min. poprzez zamontowany osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP. Zbiorniki zamontowane w sprężarkowniach pełnią funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza z gromadzącej się wody i kondensatu, Kondensat zbiera się na dnie zbiornika (dzięki efektowi rozprężania oraz zawirowania strugi powietrza) i wymagane jest okresowe jego usuwanie. Inną funkcją zbiorników jest schładzanie sprężonego powietrza. Działają na zasadzie akumulatora energii. Zbiorniki podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie dokumentów, które każdorazowo dostarczane są przy dostawie.
Posiadamy duży wybór zbiorników poziomych 700 litrów-30000 litrów dostępnych z naszego magazynu.


Zbiorniki poziome 700 litrów-30000 litrów - co warto wiedzieć?

 • Zbiorniki poziome są przeznaczone dla wszystkich instalacji ciśnieniowych do magazynowania medium roboczego o ciśnieniu do 31 barów.
 • W instalacjach ciśnieniowych zbiorniki spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze i zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów.
 • Zbiorniki wykonane są jako konstrukcje spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z niezbędnymi króćcami i otworami inspekcyjnymi, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamencie.
 • Zbiorniki mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz.
 • Zalecana jest okresowa kontrola stanu wnętrza zbiornika, a także stosowanie urządzeń spustowych do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych (drenów mechanicznych lub automatycznych).
 • Zbiorniki poziome 100 litrów-30000 litrów stosowane w instalacjach sprężonego powietrza malowane są na kolor niebieski.
 • Przyłącza w zbiornikach poziomych 700 litrów-30000 litrów standardowo wykonywane są jako gwintowe.
 • Gromadzone w zbiornikach poziomych 700 litrów-30000 litrów medium robocze doprowadza się do odbiorników poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP.
 • Zgodnie z przepisami UDT każdy zbiornik ciśnieniowy poziomy 700 litrów-30000 litrów powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika) dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Artykuły

 • Pojemność: 6000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1416 x 4125 mm
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 1175 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 30000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2416 x 7040 mm
 • Ciśnienie: 10 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 3900 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 1000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø910 x 1770 mm
 • Ciśnienie: 15 bar
 • Przyłącza: 1.1/4" G
 • Waga: 245 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 1500 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø910 x 2550 mm
 • Ciśnienie: 15 bar
 • Przyłącza: 1.1/4" G
 • Waga: 335 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 2000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1212 x 2080 mm
 • Ciśnienie: 14 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 490 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 3000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1210 x 2980 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 560 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 4000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1412 x 2825 mm
 • Ciśnienie: 12 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 720 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 700 l
 • Temperatura robocza: -10÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø812 x 1540 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 1.1/4" G
 • Waga: 310 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 1000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø908 x 1770 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 1.1/4" G
 • Waga: 270 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 2500 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1212 x 2530 mm
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 610 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 3000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1212 x 2960 mm
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 690 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 15000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2016 x 5140 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 2300 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 5000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1412 x 3325 mm
 • Ciśnienie: 12 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 820 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 8000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2016 x 2940 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 1485 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 25000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2416 x 5940 mm
 • Ciśnienie: 10 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 3350 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 20000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2416 x 4840 mm
 • Ciśnienie: 10 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 2780 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 1500 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø908 x 2550 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 1.1/4" G
 • Waga: 300 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 1000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø916 x 1770 mm
 • Ciśnienie: 31 bar
 • Przyłącza: 1.1/4" G
 • Waga: 460 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 2500 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1212 x 2530 mm
 • Ciśnienie: 14 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 610 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 3000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1212 x 2960 mm
 • Ciśnienie: 14 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 690 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 3000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1416 x 2235 mm
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 750 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 4000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1416 x 2825 mm
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 840 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 5000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø1416 x 3325 mm
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 980 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 10000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2016 x 3640 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 1640 kg

Towar na zamówienie

 • Pojemność: 12000 l
 • Temperatura robocza: -20÷50 °C
 • Wymiary gabarytowe: Ø2016 x 4240 mm
 • Ciśnienie: 11 bar
 • Przyłącza: 2" G
 • Waga: 1940 kg

Towar na zamówienie

Popularne produkty w tej kategorii