Obejmy do rur

Obejmy do rur są pomocniczymi elementami armatury przemysłowej, stosowanymi dla właściwego i pewnego prowadzenia rur i przewodów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Obejmy stosuje się także w celach ochrony obsługi przed zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego przemieszczania się części instalacji lub rurociągów. Zastosowanie odpowiednich obejm wydłuża okresy międzyremontowe, pozwala również na odpowiednie ułożenie się instalacji podczas pracy. Obejmy znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzięki ich użyciu można prowadzić instalacje i rurociągi w sposób uporządkowany.


Obejmy do rur – co warto wiedzieć?

  • Służą do zabezpieczania rurociągów i elementów instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
  • Pozwalają na uporządkowane prowadzenie instalacji w halach przemysłowych i na zewnątrz budynków
  • Zaleca się stosowanie obejm do rur w celu pewnego mocowania instalacji i wyeliminowania zagrożeń dla obsługi
  • Są dostępne w szerokim zakresie do stosowania z rurami i przewodami o różnych średnicach zewnętrznych
  • Dają możliwość dowolnego montażu instalacji, również na ścianach i sufitach budynków.