Zawory kulowe kątowe

Zawory kulowe kątowe występują w instalacjach mediów roboczych. Służą do odcinania przepływu medium roboczego wszędzie tam, gdzie przepływ jest wymagany pod kątem prostym. Przykładem są aplikacje z panelami operatorskimi lub podłączenie liczników ściennych. Medium robocze to sprężone powietrze, ciecze, gazy nieagresywne, gaz ziemny. Zawory kulowe kątowe zaliczane są do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego i spełniają funkcję 2/2.  Zadaniem stawianym tym zaworom w układach pneumatycznych jest odcinanie przepływu czynnika roboczego lub jego otwieranie. Zawory kulowe kątowe, posiadając gwintowane przyłącza, mogą być montowane w instalacjach z wykorzystaniem standardowych złączek gwintowanych. Wersja zaworów kulowych kątowych z przyłączem wtykowym umożliwia wygodne i wielokrotne podłączanie przewodów pneumatycznych. Elementem służącym do odcinania przepływu jest uszczelniona kula zabudowana w korpusie. W zaworach stosuje się różnorodne materiały uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.). Umożliwione jest posługiwanie się nimi w instalacjach o różnych zakresach ciśnień roboczych. Korpusy zaworów wykonane są z tworzywa sztucznego lub mosiądzu niklowanego. Zaworami steruje się ręcznie przy pomocy dźwigni lub pokręteł. Zastosowane przyłącza gwintowane uszczelniane o-ringiem lub z pokryciem teflonowym pozwalają zaworom kulowym kątowym na pracę w standardowych instalacjach wykorzystujących w połączeniach elementy złączne gwintowane. Mediami roboczymi mogą być min. : sprężone powietrze, gazy techniczne neutralne, ciecze, woda przemysłowa i pitna, czynniki grzewcze i chłodzące, media w instalacjach C.O.

Zawory kulowe kątowe co warto wiedzieć?

  • Dają możliwość prostopadłego podłączania przewodu zasilającego i odbiornika
  • Zawory kulowe kątowe dostarczane są w wersjach z mosiądzu i tworzywa sztucznego
  • Wersja z przyłączkami wtykowymi pozwala na wielokrotne mocowanie przewodu pneumatycznego, nadaje się do instalacji podlegającym częstym czynnościom serwisowym i demontażom
  • Spełniają funkcje zaworów 2/2 i dostarczane są z przyłączami gwintowanymi lub przyłączkami wtykowymi.
  • Są do stosowania w instalacjach o różnych przepływach i ciśnieniach medium (w zależności od wykonania).
  • Występują w wersjach z mosiądzu i tworzywowych.
  • Dostosowane są do montażu przy pomocy standardowych gwintowanych elementów złącznych lub bezpośrednio przy użyciu złączki wtykowej.
  • Posiadają wersję z przyłączami grodziowymi, dzięki czemu obniża się koszty instalacji na panelach lub tablicach.
  • Standardowo są wyposażone w dźwignię do sterowania ręcznego lub pokrętło.