Zawory membranowe, zawory zaciskowe

Zawory membranowe i zawory zaciskowe są elementami armatury do stosowania w instalacjach przemysłowych i należą do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu medium roboczego. W układach sterowania mediów roboczych ciekłych, stałych i gazowych spełniają funkcję zaworów odcinających 2/2 lub regulacyjnych. Sterowanie (lub regulacja) zaworami membranowymi i zaworami zaciskowymi odbywa się sygnałem pneumatycznym, który podawany jest zwykle za pośrednictwem typowych zaworów rozdzielających pneumatycznych o funkcji 3/2. Funkcja regulacyjna może być realizowana przez regulację ciśnienia sygnału pneumatycznego. Zadaniem stawianym  tym zaworom jest odcinanie lub otwieranie dróg przepływu czynnika roboczego lub spełnianie funkcji dozowania. Zawory membranowe, ze względu na zastosowane materiały, stosuje się głównie do cieczy i płynów. Cechą charakterystyczną zaworów membranowych i zaciskowych jest brak kontaktu sygnału sterującego z medium przepływającym przez zawory. Zawory zaciskowe nadają się idealnie do stosowania z większością mediów roboczych: substancji płynnych gęstych, mediów abrazyjnych, cieczy zanieczyszczonych, mediów stałych jak granulaty, proszki, wióry, piach, cement, żwir, włókna tekstylne, węgiel, drobniejsza stłuczka szklana oraz cieczy zawierających ciała stałe i zanieczyszczenia. Szczególnie dobrze zawory membranowe i zaciskowe pracują w instalacjach, gdzie w medium roboczym płynnym znajdują się twarde i ścierne domieszki i zawiesiny. Dzięki swojej konstrukcji zawory mogą sterować mediami roboczymi o bardzo niskich ciśnieniach lub do grawitacyjnego opróżniania zbiorników.

W zaworach zaciskowych elementem odcinającym i regulującym przepływ medium jest specjalna elastyczna przepona (tzw. wąż gumowy lub rękaw) wykonana z wytrzymałych materiałów. Rodzaj materiału tego elementu warunkuje zakres zastosowania zaworów zaciskowych do odpowiednich mediów. Materiały, z jakich wykonano korpus, umożliwiają stosowanie zaworów membranowych i zaciskowych w różnych warunkach i środowiskach pracy, w tym agresywnych i stwarzających zagrożenie korozją. Przyłącza zaworów membranowych z zaciskowych wykonywane są w jako gwintowane lub kołnierzowe.


Zawory membranowe i zaciskowe – co warto wiedzieć?

 • Idealnie nadają się do stosowania przy nietypowych i specyficznych mediach roboczych
 • Zawory membranowe są elementami armatury odcinającymi i dozującymi ciecze i płyny
 • Zawory zaciskowe idealnie nadają się do mediów zawierających pyły, proszki, materiały abrazyjne, włókniste, ścierne, żrące i wiele innych
 • Mogą być stosowane jako zawory regulacyjne
 • Prosta i kompaktowa konstrukcja zaworów zaciskowych powoduje, że materiał transportowany poprzez zawór nie odkłada się wewnątrz zaworu i nie ma bezpośredniego kontaktu z jego korpusem
 • Media robocze o dużej granulacji ziaren - piaski, pyły, żwiry, pasty, proszki itp. są łatwo dozowane bez zatykania zaworu
 • Charakteryzują się wysokimi parametrami przepływowymi
 • Mogą być montowane na różnorodne sposoby
 • Są sterowanie sygnałem pneumatycznym (w opcji - sterowanie ręczne)
 • Dają swobodny i pełny przepływ, bez zatorów i martwych przestrzeni
 • Optymalne odcinają medium, nawet w przypadku ciał stałych jak granulaty, proszki, wióry, piach, cement, żwir, włókna tekstylne, węgiel, drobniejsza stłuczka szklana oraz cieczy zawierających ciała stałe
 • Dostępna jest wersja zaworu membranowego ze sterowaniem pokrętłem (ręcznie)
 • Charakteryzują się szybkim działaniem.