Filtry skośne

Filtry skośne są pomocniczymi elementami armatury stosowanymi w instalacjach, przewodach i rurociągach mediów roboczych ciekłych i gazowych (sprężone powietrze, ciecze hydrauliczne, woda, pary i gazy, pary, oleje mineralne i inne media nieagresywnych i nietoksyczne). Celem ich stosowania jest zabezpieczenie instalacji i podłączonych urządzeń przed uszkodzeniami (lub zniszczeniami), które spowodowane mogą być przez ciała obce (rdza, kawałki uszczelnień, opiłki i cząstki metalowe) znajdujące się w medium. Posługiwanie się filtrami skośnymi wydłuża okresy międzyremontowe instalacji i zabezpiecza ją przed nieprawidłowym działaniem. Dzięki nim następuje wstępna filtracja czynnika roboczego. Wewnątrz filtrów zabudowany jest wkład siatkowy o odpowiedniej do zakresu filtracji wielkości oczek, na którym osadzają się zanieczyszczenia. Materiały użyte w filtrach umożliwiają pracę w różnych środowiskach. Po demontażu wkładu filtrującego, jego wyczyszczeniu i ponownym założeniu filtry skośne nadal spełniają swoje zadanie. Wersja filtra dokładnego do wody pozwala na dokładne oczyszczenie z zanieczyszczeń stałych wody używanej przemysłowo bądź pitnej.

Filtry skośne – co warto wiedzieć?

  • Filtry skośne to proste i skuteczne rozwiązanie wstępnego oczyszczania medium roboczego z zanieczyszczeń stałych
  • Do filtrów skośnych dostępne są wkłady filtrujące o różnych średnicach oczek
  • Sitko może być czyszczone i wymieniane
  • Łatwo można je montować przy pomocy przyłączy gwintowanych
  • Oferujemy również wersję filtra dokładnego do wody pitnej i przemysłowej
  • Gwarantują bezawaryjną pracę instalacji wodnych i grzewczych oraz innych mediów roboczych
  • Zabezpieczają przed uszkodzeniami elementy instalacji
  • Wydłużają pracę instalacji i rurociągów
  • Filtry skośne powinny być montowane w pozycji, w której wkład znajduje się od dołu a przepływ czynnika roboczego odbywa się w kierunku od środka wkładu na zewnątrz