Złączki skręcane z tworzywa PA, PP, PVDF, PFA

Złączki skręcane z tworzywa (z nakrętką mocującą przewód) serii PA, PP, PVDF i PFA są elementami do łączenia przewodów i węży elastycznych w pneumatycznych układach siłowych i sterujących. Złączkami skręcanymi z tworzywa można przesyłać inne media robocze w tym gazy neutralne, ciecze, wodę, itp. Do złączek skręcanych z tworzywa (poliamidu PA, polipropylenu PP, polifluorku winylidenu PVDF i PFA ) można stosować przewody i węże wykonane z różnych materiałów. Nadają się do montażu przewodów i węży w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym. Połączenia ze złączkami skręcanymi z tworzywa są stosowane tam, gdzie złączki wtykowe lub skręcane wykonane z mosiądzu, POM lub aluminium nie mogą być używane ze względu na warunki techniczne.

Złączki skręcane z tworzywa PA, PP, PVD, PFA – co warto wiedzieć?

  • Złączki skręcane z tworzywa (z nakrętką) to wyjątkowa pewność i szczelność połączenia gwarantowana przez nakrętkę zaciskającą przewód lub wąż. Cechą charakterystyczną tych złączek jest zabezpieczenie przed przypadkowym wyrwaniem przewodu i rozszczelnieniem instalacji
  • Zaleca się stosowanie złączek skręcanych do układów i instalacji, które nie są często demontowane
  • Własności zastosowanych materiałów:

- poliamid PA:  do stosowania w pneumatyce i instalacjach wody. Dobra odporność chemiczna w kontakcie z benzyną, olejem napędowym, olej opałowy, alkalia.

 - polipropylen PP: Odporny na wodne roztwory kwasów, zasad i soli, jak również dużą liczbę rozpuszczalników organicznych. Nie nadaje się do stężonych utleniających kwasów.

- polifluorek winylidenu PVDF: odporny na kwasy, roztwory soli, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowęglowodory, alkohole i halogeny. Warunkowo stosowany do ketonów, estrów, eterów, zasad organicznych i ługów alkalicznych.

- Teflon PFA: odporny na prawie wszystkie chemikalia.


Zasada podłączenia "1" przewodów (nie dla węży PTFE):

PA, PP, PVDF:
Przewód wsuwany jest przez stałą tuleję węża do śrubunku, gdzie blokowany jest elastycznym pierścieniem zaciskowym poprzez dociągnięcie nakrętki radełkowanej. Elastyczny pierścień zaciskowy umożliwia wielokrotne użycie w tym śrubunku. Śrubunek można poluzować i ponownie skręcić z tym samym pierścieniem zaciskowym. Wszystkie gwinty i tuleje węża (do mocowania węża) są bezszwowe.


Zasada podłączenia "2" przewodów (także dla węży PTFE):


PFA:
Przewód wsuwany jest przez stałą tuleję węża do śrubunka, gdzie blokowany jest przez pierścieniem tnąco-uszczelniającym poprzez dociągnięcie nakrętki radełkowanej. ·Wszystkie gwinty i tuleje węża (do mocowania węża) są bezszwowe.
Dla węży PFA i PTFE zalecamy wymianę pierścienia zaciskowego na kombinację pierścieni z krawędzią tnącą i uszczelniających (KL..PP)


Parametry techniczne:

Medium robocze:
sprężone powietrze i gazy neutralne, ciecze, woda, środki chemiczne i spożywcze, benzyna, oleje

Rodzaje i zakres średnic przewodów i węży:
Złączki skręcane służą do montażu elastycznych przewodów i węży lub rur o średnicy wewnętrznej od 4 mm do 12 mm. Węże i przewody mogą być wykonane z poliuretanu PU i PUN, polietylenu PE, poliamidu PA oraz teflonu (PTFE), PVC oraz teflonu (PTFE).

Zalecane ciśnienia robocze i temperatury pracy:

Poliamid PA:  temperatura pracy do +80°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Polipropylen PP:
temperatura pracy do +90°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Polifluorek winylidenu PVDF:
temperatura pracy od -40°C do 140°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Teflon PFA:
Temperatura pracy do +250°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Gwinty przyłączeniowe:
gwinty walcowe G o wielkości G1/8” do G1/2”

Zastosowane materiały:
Poliamid PA, Polipropylen PP, Polifluorek winylidenu PVDF, Teflon PFA - materiały z dopuszczeniami FDA