Złączki skręcane do przewodów przemysłowych

Złączki skręcane do przewodów przemysłowych (z nakrętką) są stosowane do łączenia przewodów i węży w oplocie metalowym lub zbrojonych, wykonanych z PVC. Przy ich pomocy budowane są instalacje zasilające w media robocze maszyny, urządzenia i procesy technologiczne. Instalacje w oparciu o złączki skręcane służą do przesyłania sprężonego powietrza do odbiorników w układach pneumatyki i są częściami armatury pneumatycznej. Mogą także pracować w układach przesyłających i zasilających dla innych mediów roboczych. Połączenie przewodów lub węża w złączce skręcanej odznacza się pewnością i szczelnością gwarantowaną przez nakrętkę. Złączkami skręcanymi wykonuje się w łatwy i estetyczny sposób połączenia pomiędzy elementami.


Złączki skręcane do przewodów przemysłowych – co warto wiedzieć?

  • Złączki skręcane stanowią alternatywę dla króćców z końcówkami choinkowymi bez konieczności stosowania opasek zaciskowych.
  • Łatwy montaż/demontaż przewodu w złączce skręcanej przyspiesza wykonanie instalacji pneumatycznych i innych mediów roboczych.
  • Własności zastosowanych materiałów:

 - polipropylen (PP): Odporny na wodne roztwory kwasów, zasad i soli, jak również dużą liczbę rozpuszczalników organicznych. Nie nadaje się do stężonych utleniających kwasów.

- polifluorek winylidenu (PVDF): odporny na kwasy, roztwory soli, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowęglowodory, alkohole i halogeny. Warunkowo stosowany do ketonów, estrów, eterów, zasad organicznych i ługów alkalicznych.


Parametry techniczne:


Medium robocze:
sprężone powietrze i gazy neutralne, ciecze, woda, środki chemiczne i spożywcze, benzyna, oleje

Rodzaje i zakres średnic przewodów i węży:
Złączki skręcane służą do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy wewnętrznej od 4 mm do 19 mm. Węże i przewody mogą być wykonane z PVC. Dopuszcza się używanie węży o oplocie metalowym typu SILBER

Zalecane ciśnienia robocze i temperatury pracy:
polipropylen PP - temperatura pracy do +90°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar; polifluorek winylidenu PVDF: temperatura pracy od -40°C do 140°C, nominalne ciśnienie pracy (w temperaturze +20°C) - 10 bar.

Gwinty przyłączeniowe:
gwinty walcowe G o wielkości G1/8” do G1”

Zastosowane materiały:
poliamid PA, polipropylen PP, polifluorek winylidenu PVDF, teflon PFA - materiały z dopuszczeniami FDA, aluminium (A) i stal szlachetna (wykonanie ES) w gatunku 1.4571