Zawory specjalne

Zastosowanie zaworów specjalnych


Zawory specjalne to grupa elementów pneumatyki i automatyki przemysłowej wykorzystywanych w układach sterowania pneumatycznego maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Dzięki zaworom specjalnym można uzyskiwać funkcje logiczne niezbędne do realizacji algorytmów sterowania w układach automatyki przemysłowej. Można dzięki nim realizować funkcje sterowania i regulacji. W grupie zaworów specjalnych znajdują się zawory czasowe przydatne do realizacji opóźnienia ruchów napędów pneumatycznych. Przy pomocy zaworów specjalnych można tworzyć układy z siłownikami pneumatycznymi pracującymi w cyklu automatycznym bez używania zaworów krańcowych i czujników położenia oraz zliczać ilości cykli wykonywanych przez maszyny i urządzenia.


Zawory specjalne – co warto wiedzieć?

  • Zawory specjalne to grupa elementów dodatkowych wykorzystywanych w pneumatycznych układach sterujących i regulacyjnych do realizacji m.in. funkcji logicznych
  • Zawory zwrotne sterowane stosowane są m.in. do zatrzymywania i zabezpieczania siłowników pneumatycznych przed niekontrolowanymi ruchami spowodowanymi np. uszkodzeniem elementów sterujących lub przerwaniem przewodów zasilających
  • Zawory oscylacyjne wykorzystywane są do realizacji cyklicznych i automatycznych ruchów siłowników pneumatycznych bez konieczności montowania zaworów krańcowych i czujników położenia
  • Liczniki pneumatyczne wykorzystuje się do zliczania sygnałów pneumatycznych lub do liczenia ilości cykli wykonywanych przez siłowniki pneumatyczne
  • Zawory czasowe mogą być stosowane do ustawiania i regulowania zadanego czasu powrotu siłownika pneumatycznego (funkcja opóźnienia)
  • Złącza sygnałowe obrotowe mogą być stosowane w układach automatyki do sterowania cyklami pracy siłowników pneumatycznych